Aminetou Mint Moctar- problem wykluczenia kobiet w Mauretanii

Zapraszamy na prelekcje Tomasza Błońskiego. Na spotkaniu przedstawiony zostanie problem wykluczenia kobiet w kontekście społecznych i kulturowych uwarunkowań w Mauretanii. Przyjrzymy się tradycyjnej roli kobiety, której status nadal determinuje pochodzenie etniczne. Zwrócimy uwagę na postępującą radykalizację islamu, w kwestii społeczno- obyczajowej.

Całość zobrazuje prezentacja sylwetki mauretańskiej feministki i działaczki na rzecz praw człowieka- Aminetou Mint Moctar. Jest ona szefową i założycielką organizacji ‘Association des femmes Chefs de famille’ (www.afcf-mr.org), która broni praw kobiet i walczy z niewolnictwem.

Wszystko odbędzie się w ramach ‘16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć’. Wystąpienie w Falansterze będzie połączone z  XII Maratonem Pisania Listów 2011 organizowanym przez Wrocławską Grupę Amnesty International.

 

Spotkanie odbędzie się 10 grudnia o godzinie 18.00, w księgarni Falanster, na ul. św. Antoniego 23, we Wrocławiu.


Zapraszamy!

 

 

Zespół PCSA