Afryka: zmiana wieloletniej tendencji w polityce pomocowej

Afryka: zmiana wieloletniej tendencji w polityce pomocowej

15.01.2012. Wśród wielu państw afrykańskich odnotowano tendencję do uniezależniania się od pomocy zagranicznej. Zjawisko to jest najbardziej widoczne w regionie Afryki Zachodniej. Wzrost gospodarczy w takich warunkach jest oceniany pozytywnie przez ekonomistów.

W wielu państwach afrykańskich odnotowuje się w ostatnim czasie odchodzenie od zależności pomocowej ze strony państw trzecich oraz instytucji międzynarodowych na rzecz krajowych rynków prywatnych. Obecnie, co trzecie afrykańskie państwo otrzymuje pomoc zagraniczną o równowartości mniejszej niż 10% wpływów podatkowych. Wśród takich państw znajduje się Algieria, Angola, Gwinea Równikowa, Gabon oraz Libia.

Zmiana wieloletniej tendencji w polityce pomocowej wymagała zmobilizowania lokalnych zasobów. Analityk finansowy – Ken Mwai zaznacza jednocześnie, że tendencja do uniezależnienia się od pomocy zagranicznej utrzymuje się głównie w regionie Afryki Zachodniej. Afryka Centralna i Wschodnia natomiast nadal łączy pojęcie rozwoju z pomocą ze strony instytucji międzynarodowych. Istotnym jest jednak również sposób w jaki pomoc ta jest wykorzystywana. Mwai podaje Kenię i Ugandę jako przykład racjonalnego wykorzystania środków pomocowych, które zostały zainwestowane w budowę silnej infrastruktury, stwarzającej bardzo dogodne i zachęcające warunki do rozwoju sektora prywatnego.

Ekonomiści zgodnie oceniają zjawisko uniezależniania się od pomocy zagranicznej jako pozytywną tendencję.

Na podstawie:
http://allafrica.com/stories/201201111073.html

Anna Cichecka