Afryka Zachodnia: Unia Europejska przyjęła nową umowę o partnerstwie dla wsparcia handlu w Afryce Zachodniej

Afryka Zachodnia: Unia Europejska przyjęła nową umowę o partnerstwie dla wsparcia handlu w Afryce Zachodniej

22.03.2014. Co najmniej 6,5 mld euro Unia Europejska przeznaczy na wsparcie handlu w krajach Afryki Zachodniej w ramach przyjętej w poniedziałek nowej umowy o partnerstwie, wspierającej rozwój dwustronnej współpracy gospodarczej. 

 

Komisarze Unii Europejskiej - do spraw rozwoju, Andris Pielbalgs oraz do spraw handlu, Karel De Gucht - potwierdzili przyjęcie konkluzji Rady do spraw Zagranicznych uznającej nowe wsparcie Unii w wysokości 6,5 miliarda euro dla Afryki Zachodniej, a dokładniej dla obszaru "West Africa" (Benin, Burkina Faso, Cap Verde, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo i Mauretania) w ramach programu PAPED (Economic Partnership Agreement Development Programme)  na lata 2015 - 2020.  

 

Fundusze mają na celu zwiększenie przepływów handlowych i inwestycyjnych do krajów Afryki Zachodniej, a co za tym idzie przyczynić się do ich rozwoju oraz redukcji ubóstwa.

 

Program PAPED to bardzo ważny element Porozumienia o Partnerstwie Gospodarczym (EPA - Economic Partnership Agreement) negocjowanego z krajami Afryki Zachodniej, który ma za zadanie finansowanie projektów związanych z handlem, przemysłem, transportem oraz infrastrukturą energetyczną w regionie, a także zapewnienie wsparcia dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA) są rokowaniami między Unią Europejską, a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku, których celem jest regionalna integracja gospodarcza. EPA zostały przyjęte także po to, aby wspierać integrację tych państw z gospodarką światową.

 

Program PAPED ma pięć głównych celów :

• wspieranie dywersyfikacji i wzrost zdolności produkcyjnych,

• rozwój handlu w regionie oraz poprawa dostępu do rynków wewnętrznych,

• poprawa i wzmocnienie infrastruktury regionalnej i krajowej związanej z handlem,

• reformy społeczne, gospodarcze i fiskalne,

• wdrożenie monitorowania i oceny EPA.

 

"Zaangażowanie Unii Europejskiej odpowiada na potrzeby Afryki Zachodniej i pozwoli regionowi skorzystać ze wszystkich możliwości, jakie niesie ze sobą EPA.  Wdrożenie tej umowy będzie odgrywać ważną rolę w tworzeniu korzystnych warunków do zwiększenia wymiany handlowej w regionie oraz pobudzi wzrost gospodarczy i tym samym pozytywnie wpłynie na tworzenie nowych miejsc pracy. Rozwój regionu przyczyni się również do zwiększenia stabilności i pokoju w Afryce Zachodniej" oświadczył komisarz UE do spraw rozwoju, Andris Pielbags.

 

Przyjęcie nowej umowy o partnerstwie to zdecydowanie istotne, nowe zaangażowanie ze strony Unii Europejskiej, która tym samym pokazuje, iż nie przestaje wspierać Afryki Zachodniej w kwestii integracji regionalnej. Najnowsze porozumienie jest kontynuacją deklaracji z 2010 roku przyjętej w celu zapewnienia kwoty 6,5 mld euro na wsparcie działań w ramach programu PAPED w latach 2010-2014. Ostatecznie kwota ta wzrosła - Unia sfinansowała projekty o łącznej wartości 8,2 mld euro (również poprzez instrumenty europejskie, dwustronną współpracę państw członkowskich oraz działania Europejskiego Banku Inwestycyjnego).

 

Na podstawie: europa.eu, allafrica.com, siasat.com, africanbrains.net

Zdjęcie: commons.wikimedia.org

 

Oskar Chmiel