Afryka Zachodnia: Głód zagrożeniem dla 18 mln ludzi

31.05.2012. Urzędnicy ONZ szacują, że w 2012 roku głód dotknie 18 milionów ludzi w Afryce Zachodniej. Z tego 3 miliony małych dzieci jest zagrożonych utratą zdrowia a nawet życia.

 

Regionalny koordynator do spraw humanitarnych ONZ, David Gressly alarmuje, że blisko milion dzieci do piątego roku życia jest zagrożonych głodem a 2 miliony z nich ucierpi w wyniku niedożywienia. Gressly przedstawił we wtorek w Genewie swój raport, w którym analizuje przyczyny tego stanu rzeczy. Szacuje się, że może być to trzeci tak poważny kryzys głodu w tym regionie od 2005 roku.
Według urzędników wpływ na to mają przede wszystkim klęski żywiołowe jak np. susza oraz niestabilność polityczna w wielu państwach tego obszaru.

Na podstawie: news24.com
Zdjęcie za: archiwum prywatne Anny Cicheckiej

Monika Grzybowska