Afryka: Wysoki przyrost naturalny i jego konsekwencje

29.03.2013. Wysoki przyrost naturalny jest odnotowywany w wielu państwach afrykańskich. Z jednej strony, dzięki licznej grupie młodych osób czynnych zawodowo, stwarza możliwości dla pogłębiania rozwoju gospodarczego. Z drugiej jednak strony stanowi zagrożenie dla stabilności gospodarek, które nie są w stanie zapewnić stabilizacji ekonomicznej tak licznej grupie obywateli.

Profesor David Canning z Uniwersytetu Harvardzkiego zaapelował o rozpoczęcie dyskusji dotyczącej planowania rodziny w państwach afrykańskich, w których odnotowuje się najwyższe wskaźniki przyrostu naturalnego. Canning zaznaczył, że nawet kraje z widocznym tempem wzrostu gospodarczego nie będą w stanie zapewnić swoim obywatelom ekonomicznej stabilności, jeśli liczba urodzeń utrzyma się na dotychczasowym poziomie.

Wysoki wzrost liczby ludności stanowi poważne obciążenie dla usług socjalnych, infrastruktury oraz ogólnego dobrobytu społecznego. Dodatkowo, przedstawiciele rządów państw dotkniętych problemem wskazują, że przy takim tempie wzrostu urodzeń może dojść do sytuacji wyczerpania zasobów żywieniowych. W związku z powyższym, proponują opracowanie strategii na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej, która umożliwi utrzymanie populacji, a także o wdrożenie programów z zakresu planowania rodziny.

Z danych zebranych przez Bank Światowy wynika, że wśród krajów z największą roczną liczbą urodzeń przewodzi Uganda ze stopą wzrostu na poziomie 3,2%, a tuż za nią lokuje się Rwanda ze stopą wzrostu na poziomie 2,9%. Pomimo tendencji spadkowych odnotowanych w niektórych regionach, np. w Tanzanii czy w Burundi problem wysokiego przyrostu naturalnego jest wciąż poważny.

Na podstawie: in2eastafrica.com
Autor zdjęcia: Anna Cichecka


Anna Cichecka