Afryka Wschodnia: Spotkanie NEPAD Infrastructure Project Preparation Facility

Afryka Wschodnia: Spotkanie NEPAD Infrastructure Project Preparation Facility

18.11.2013. W dniach 11-12 listopada odbyło się spotkanie poświęcone projektom realizowanym w ramach NEPAD Infrastructure Project Preparation Facility. Zebranie zostało zorganizowane przez East African Community i miało miejsce w Tanzanii, w Arushy.

NEPAD Infrastructure Project Preparation Facility (NEPAD-IPPF) to specjalny fundusz utworzony w celu niesienia pomocy krajom afrykańskim, regionalnym wspólnotom gospodarczym oraz agencjom wyspecjalizowanym. Działa poprzez udzielanie wsparcia finansowego na realizację regionalnych projektów infrastrukturalnych. Wspomaga również rozwój partnerstwa i integracji regionalnej.

W spotkaniu w Arushy wzięli udział przedstawiciele Regional Economic Communities (RECs), Development and Cooperating Partners, African Development Bank oraz Department of International Development of the UK, a gospodarzem zebrania była EAC. Omówiono m. in. zagadnienia związane z koniecznością usprawnienia procesów zamówień, priorytezacji projektów, budowania potencjału wśród zainteresowanych podmiotów oraz strategii mobilizacji zasobów i komunikacji.

Zastępca Sekretarza Generalnego ds. Planowania i Infrastruktury EAC Enos Bukuku, podsumował dotychczasową współpracę w ramach NEPAD-IPPF jako efektywną i zadowalającą. Jednocześnie wskazał na konieczność zintensyfikowania kooperacji pomiędzy rządami państw Afryki Wschodniej a przedstawicielami sektora prywatnego.

Na podstawie: in2eastafrica.net, eac.int, nepad-ippf.org
Autorka zdjęcia: Anna Cichecka

 


Anna Cichecka