Afryka Wschodnia: konflikt na pograniczu Tanzanii z Malawi

Afryka Wschodnia: konflikt na pograniczu Tanzanii z Malawi

10.08.2012. Rząd Tanzanii oznajmił, że nie wyrazi zgody na eksploatowanie północnego obszaru Jeziora Nyasa w poszukiwaniu ropy naftowej. Tanzania zadeklarowała również gotowość do użycia wojsk, jeśli dalsze rozmowy dyplomatyczne z Malawi zakończą się fiaskiem w tym zakresie.

Przewodniczący Komitetu Tanzanii, Edward Lowassa, oświadczył, że rząd zamierza wykorzystać wszelkie możliwe środki dyplomatyczne do złagodzenia trwającego konfliktu przy granicy z Malawi. Jeżeli jednak zaistnieje taka konieczność, Tanzania nie zawaha się użyć wojska celem zakończenia sporu. Lowassa podkreślił jednocześnie, że rząd zdaje sobie sprawę z kosztów jakie niesie ze sobą konieczność prowadzenia wojny, jednak kraj musi być przygotowany na wszystkie warianty rozwoju konfliktu.

Spór dotyczy regionu Jeziora Nyasa, którego północny obszar wyznacza granicę pomiędzy Malawi a Tanzanią, a przez Tanzanię jest jednocześnie uznawany za część interioru. Otwarta dyskusja pomiędzy sąsiadującymi ze sobą państwami rozpoczęła się po tym, jak władze Malawi podpisały kontrakt z brytyjską firmą na eksploatację jeziora w poszukiwaniu złóż ropy naftowej. Prace mają objąć cały obszar Nyasy, w tym również północną część, mimo że Malawi nie podjęło rozmów z Tanzanią w tym zakresie przed ogłoszeniem swojej decyzji. Tanzania natomiast od początku protestowała przeciwko działaniom Malawi.

Rząd Malawi twierdzi, że granica z Tanzanią przebiega wzdłuż linii brzegowej, w związku z czym, Tanzania nie ma podstaw do roszczenia jakichkolwiek praw wobec północnego obszaru Jeziora Nyasa. Jako dokument dowodzący słuszności swojego stanowiska, Malawi podaje porozumienie brytyjsko – niemieckie z 1890  r. Tanzania natomiast uważa, że północna część Nyasy jest integralną częścią kraju, co wynika z wzajemnej polityki ostatnich dziesięcioleci prowadzonej na pograniczu obu państw.

Nyasa jest położona w pasie Wielkiego Rowu Afrykańskiego. W południowej części jeziora znajduje się Park Narodowy Jeziora Nyasa (Lake Malawi National Park) wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest to trzecie co do wielkości jezioro w Afryce.

Rozmowy na temat możliwości rozwiązania trwającego konfliktu mają być kontynuowane w Malawi w mieście Mzuzu. Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 20 – ego sierpnia bieżącego roku.

Na podstawie: allafrica.com
Zdjęcie za: flickr.com


Anna Cichecka