Afryka Wschodnia: Wspólnota Wschodnioafrykańska rusza w kierunku łatwiejszych płatności w regionie

Afryka Wschodnia: Wspólnota Wschodnioafrykańska rusza w kierunku łatwiejszych płatności w regionie

19.03.2014. Obywatele państw zrzeszonych we Wspólnocie Wschodnioafrykańskiej (EAC) już niebawem będą mieli możliwość dokonywania płatności transgranicznych w czasie rzeczywistym za pomocą swoich krajowych walut. Jest to kolejny krok EAC w kierunku głębszej integracji i unii walutowej. 

 

Transakcje w krajach Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej staną się szybsze i łatwiejsze dzięki nowemu programowi integracji systemów płatności i rozliczeń (Payment and Settlement Systems Integration Programme - PSSIP), który został uruchomiony w zeszłym tygodniu podczas oficjalnej ceremonii w siedzibie EAC w Aruszy, w Tanzanii. Przedsięwzięcie jest współfinansowane w kwocie 23 milionów dolarów przez Afrykański Bank Rozwoju (AfDB).

 

System łączy 5 banków centralnych państw członkowskich Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej - Kenii, Burundi, Rwandy, Tanzanii i Ugandy. Dzięki utworzeniu specjalnej sieci ma umożliwić bezproblemowe płatności w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, stwarza możliwość obywatelom państw członkowskich do dokonywania płatności w innych krajach Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej w swoich rodzimych walutach.

 

Celem projektu jest zwiększenie regionalnej integracji krajowych systemów płatności i rozliczeń, wzmocnienie zharmonizowanego prawodawstwa i regulacji w sektorze finansowym oraz ułatwianie płatności transgranicznych, co w przyszłości ma się przyczynić do wzrostu gospodarek państw EAC.

 

Podczas spotkania, które odbyło się w ubiegłym tygodniu, w związku z  uruchomieniem przedsięwzięcia, zastępca gubernatora Banku Tanzanii, Dr Natu el - Maamry Mwaba oznajmiła, iż ta inicjatywa to następny poziom integracji regionalnej dla Afryki Wschodniej oraz podkreśliła, że "ten projekt ułatwia prowadzenie biznesu w głównej mierze handlarzom, ale może być także użyteczny dla przeciętnego obywatela - poprzez używanie rodzimej waluty za każdym razem, gdy ktoś porusza się z jednego kraju członkowskiego EAC do drugiego".

 

Mimo iż eksperci w Aruszy są zgodni co do pozytywnego wpływu inicjatywy na rozwój turystyki w regionie, to trudno jest przewidzieć jak na takie zmiany zareagują chociażby właściciele kantorów, ponieważ z pewnością przedsięwzięcie tego rodzaju przyczyni się do ograniczenia liczby transakcji wymiany walut w regionie. Niemniej jednak, jest to kolejny, ważny krok w dziedzinie integracji, zwrócony w kierunku unii walutowej, która według protokołu podpisanego przez szefów państw Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej 30 listopada 2013 roku w stolicy Ugandy, Kampali, ma zostać ustanowiona w ciągu kolejnych 10 lat.

 

Na podstawie: standardmedia.co.ke, allafrica.com, wikipedia.org

Zdjęcie: commons.wikimedia.org

 

Oskar Chmiel