Afryka Wschodnia: Samodzielność zamiast pomocy – postulaty EALA

Afryka Wschodnia: Samodzielność zamiast pomocy – postulaty EALA

31.05.2013. Przedstawiciele East African Legislative Assembly poruszyli temat pomocy rozwojowej podczas spotkania państw EAC w stolicy Ugandy, Kampali. Ponownie zwrócono uwagę na fakt, że uzależnienie od środków zagranicznych jest zbyt silne i przewartościowane.

EALA wskazało, że jednym ze sposobów na pogłębienie rozwoju gospodarczego regionu Afryki Wschodniej jest intensywna integracja i zacieśnianie współpracy na szczeblu międzypaństwowym. Tego typu działania są również traktowane jako szansa na zerwanie z zależnością od zagranicznych środków finansowych. Paradoksalnym jest jednak fakt, iż procesy integracyjne w ponad 70% są sponsorowane właśnie przez pomoc zagraniczną.

W trakcie spotkania zaznaczono również, że jednym z najważniejszych kroków zmierzających do osiągnięcia stabilnego poziomu rozwoju jest poszanowanie zasad praworządności i demokracji. Brak tych oczywistych i jednocześnie dość ogólnych starań powoduje bowiem, że większość inicjatyw i programów widnieje jedynie na papierze, a nie w życiu codziennym.

EALA jest organem East African Community (EAC). Odpowiada m. in. za prowadzenie konsultacji na szczeblu Zgromadzeń Narodowych państw członkowskich, stanowienie prawa w celu wsparcia rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego oraz za integrację krajów Afryki Wschodniej.

Na podstawie: in2eastafrica.net, eala.org
Zdjęcie za: wikipedia.org


Anna Cichecka