Afryka Wschodnia: Konferencja EAC poświęcona problematyce korupcji

Afryka Wschodnia: Konferencja EAC poświęcona problematyce korupcji

16.07.2013. W minionych dniach odbyło się spotkanie East African Community poświęcone problematyce korupcji i konsekwencji z nią związanych. Podczas konferencji opublikowano raport zawierający dane dotyczące wskaźników korupcji w poszczególnych krajach EAC.

Najwyższy – ponad 40 % wskaźnik korupcji odnotowano w Ugandzie, najniższy natomiast – zaledwie 2,5 %, w Rwandzie. W Kenii, Tanzanii i Burundi wskaźniki wynosiły odpowiednio 29,5%, 39,1% oraz 18.8%. Szacuje się, że Afryka traci 148 miliardów dolarów rocznie na łapówki i nielegalne korzyści majątkowe.

Przedstawiciele East African Community podkreślali konieczność podjęcia zróżnicowanych i wielopoziomowych rozwiązań. Argumentowali również, że korupcja nie stanowi jedynie problemu w sensie gospodarczym, ale jest przede wszystkim patologicznym zjawiskiem socjologicznym. Wieloaspektowość fenomenu korupcji sprawia, że próby walki z nią zakończyły się dotychczas nielicznymi sukcesami.

Jako główną determinantę ulegania nadużyciom związanym z przyjmowaniem nielegalnych korzyści majątkowych wskazywano żądzę bogactwa i władzy. Ugruntowanie kultury przejrzystości ma służyć wyeliminowaniu zjawiska korupcji i przyczynić się do pogłębiania zrównoważonego rozwoju oraz integracji gospodarczej. Spotkaniu towarzyszyło hasło ”Utrzymanie walki z korupcją w celu promowania integracji regionalnej”.

Na podstawie: in2eastafrica.net, eac.int
Zdjęcie za: wikipedia.orgAnna Cichecka