Afryka-USA: Stany Zjednoczony rozpoczęły kampanię „Doing Business in Africa”

Afryka-USA:  Stany Zjednoczony rozpoczęły kampanię „Doing Business in Africa”

12.12.2012. Pod koniec listopada, podczas wizyty w Johannesburgu, amerykańska sekretarz handlu, Rebecca Blank, ogłosiła zainicjowanie kampanii „Doing business in Africa”. Kampania ta jest częścią strategii Stanów Zjednoczonych wobec Afryki Subsaharyjskiej, którą prezydent Barack Obama ogłosił w czerwcu bieżącego roku.

 

Celem ogłoszonej przez Amerykanów kampanii jest promocja wzrostu gospodarczego, handlu oraz inwestycji w Afryce. Amerykańscy biznesmeni mogą liczyć na pomoc w rozpoznaniu i wykorzystaniu pojawiających się w Afryce możliwości, a także na wsparcie w przezwyciężaniu barier, jakie napotykają na drodze do rozwoju relacji biznesowych w Afryce. Kampania „Doing Business in Africa” wpisuje się zatem idealnie w cztery główne założenia amerykańskiej strategii dla Afryki Subsaharyjskiej, którymi są: wzmocnienie instytucji demokratycznych; stymulowanie wzrostu gospodarczego, wymiany handlowej i inwestycji; poprawa bezpieczeństwa i wzmocnienie pokoju; a także promowanie możliwości i rozwoju. 

 

Podczas podróży do Republiki Południowej Afryki, sekretarz Blank spotkała się również z grupą przedstawicieli 13 firm amerykańskich, którzy w ramach misji handlowej odwiedzili Lusakę w Zambii oraz Johannesburg i Kapsztad w RPA. 

 

Oprócz RPA sekretarz Blank odwiedziła też Kenię, gdzie spotkała się z przedstawicielami państw oraz urzędnikami ds. handlu z Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej (East African Community - EAC), do której należą Kenia, Tanzania, Uganda, Rwanda i Burundi. Podczas przemówienia w Nairobi, sekretarz Blank podkreślała, że promowanie integracji gospodarczej w Afryce Subsaharyjskiej jest priorytetem dla Stanów Zjednoczonych – stąd nacisk na rozwijanie partnerstwa handlowego i inwestycyjnego (Trade and Investment Partnership) z EAC. Sekretarz Blank ogłosiła również zainicjowanie dialogu handlowego pomiędzy EAC a Stanami Zjednoczonymi (EAC-U.S. Commercial Dialogue). Wywiad z sekretarz Blank przeprowadzony przez Wallece’a Kantai, dziennikarza z kenijskiej telewizji dostępny jest tutaj.

 

Nawiązanie kontaktów biznesowych w krajach Afryki Subsaharyjskiej otwiera ogromne możliwości przed amerykańskim sektorem prywatnym. Według Banku Światowego, całkowite PKB kontynentu wyniosło w 2011 r. blisko 1, 25 bilionów. Ponadto, na kontynencie znajduje się 6 z 10 najszybciej rozwijających się gospodarek świata. W latach 2001-2011 eksport amerykański do Afryki Subsaharyjskiej wzrósł niemal trzykrotnie. W 2011 r. państwa korzystające z programu AGOA (African Growth and Opportunity Act) wyeksportowały do USA towary o wartości 53, 7 mld dol.  

 

Na podstawie: commerce.gov/blog, allafrica.com, in2eastafrica.net

Zdjęcie za: commerce.gov/blog

 

Monika Różalska