RPA: Wielka Brytania pod ostrzałem organizacji charytatywnych

RPA: Wielka Brytania pod ostrzałem organizacji charytatywnych

9.05.2013. W minionych dniach Justine Greening poinformowała, że od 2015 r. Wielka Brytania wstrzyma środki finansowe na pomoc rozwojową dla Republiki Południowej Afryki i zastąpi je działaniami w myśl idei Trade not Aid. Oświadczenie Sekretarz Greening spotkało się z negatywnym komentarzem przedstawicieli RPA, którzy zarzucili Wielkiej Brytanii zbytnią lekkomyślność i jednostronność w podejmowaniu tak ważnych decyzji.

W ślad za reprezentantami RPA wypowiedziały się organizacje charytatywne z Action Aid na czele, które równie krytycznie oceniły działania Wielkiej Brytanii i zaapelowały do Greening o upewnienie się, czy podjęte przez nią kroki nie będą kosztowały czyjegoś życia. Action Aid w ostrym tonie skomentowała działania Wielkiej Brytanii i oskarżyła władze o upolitycznianie pomocy rozwojowej. Zasugerowała również, że decyzja Greening wyznacza początek nowej polityki wobec państw rozwijających się – polityki jednostronnej i radykalnej, pozbawionej okresu przejściowego, który umożliwiłby dotychczasowym beneficjentom dostosowanie się do nowych realiów współpracy.

Głos w sprawie zabrał także Oxfam, który wskazał, że być może RPA jest w stanie finansować swój dalszy rozwój, ale najubożsi w tym kraju nadal mogą liczyć głównie na pomoc zagraniczną. Pozbawianie najbiedniejszych grup społecznych zagranicznych środków finansowych dla wielu z nich będzie jednoznaczne z życiem w jeszcze większej nędzy.

Od oświadczenia Sekretarz Greening minęło zaledwie kilka dni, a wokół sprawy nie milkną ostre komentarze kierowane przez każdą ze stron. Z punktu widzenia RPA, działania Wielkiej Brytanii są jednostronne, podczas gdy konsekwencje decyzji Greening okażą się dwustronne. Dla Wielkiej Brytanii, ograniczenie wydatków na pomoc rozwojową oznacza wzmocnienie oszczędności i porzucenie roli „złego  kolonizatora”. Dla organizacji pomocowych z kolei, wstrzymanie wsparcia finansowego może oznaczać nie tylko brak możliwości niesienia pomocy, ale również koniec działalności na dotychczasowych warunkach.

Na podstawie: bbc.co.uk, actionaid.org
Zdjęcie za: wikipedia.org

 

Anna Cichecka