RPA: Trade not Aid w praktyce

RPA: Trade not Aid w praktyce

8.05.2013. Wielka Brytania planuje zakończyć finansowanie pomocy rozwojowej dla Republiki Południowej Afryki i zastąpić je zintensyfikowaną wymianą handlową. W myśl idei „Trade not Aid”, to właśnie wzajemne stosunki gospodarcze mają przyczynić się do rozwoju słabszych partnerów międzynarodowych oraz umożliwić poszczególnym państwom uniezależnienie się od pomocy zagranicznej.

Sekretarz ds. Rozwoju Międzynarodowego – Justine Greening, poinformowała, że po 2015 r. Wielka Brytania zredefiniuje stosunki z RPA. Greening oświadczyła, że RPA jest na tyle stabilną rozwijającą się demokracją, że pomoc bezpośrednia z powodzeniem może zostać zastąpiona przez handel. Sekretarz dodała również, że RPA jest gotowa, by samodzielnie finansować swój dalszy rozwój.

W odpowiedzi Departament Współpracy z Zagranicą RPA oznajmił, że decyzja Sekretarz Greening nie została dostatecznie przedyskutowana i jest raczej jednostronnym przejawem woli niż wypracowanym konsensusem. Wskazano, że idea „Trade not Aid” wiąże się z poważnymi konsekwencjami, na które RPA nie jest jeszcze gotowa. Przedstawiciele RPA wyrazili również zaniepokojenie wobec poważnych rozbieżności pomiędzy stanowiskiem Sekretarz Greening, a punktem widzenia Departamentu Współpracy z Zagranicą w tak kluczowej kwestii.

Wielka Brytania finansuje programy pomocowe dla RPA warte średnio 19 milionów GBP rocznie. W 2003 r. kraj ten otrzymał od Brytyjczyków wsparcie finansowe w kwocie ponad 40 milionów GBP. Większość środków jest przeznaczana na wspieranie rozwoju demokracji, wzmocnienie biznesu oraz na opiekę medyczną dla kobiet w ciąży i noworodków.

W minionej dekadzie stosunki między Wielką Brytanią a RPA uległy znacznemu przeobrażeniu i doprowadziły do sytuacji, w której widoczna jest wzajemna wymiana korzyści. RPA jest najpoważniejszym partnerem handlowym Wielkiej Brytanii na kontynencie afrykańskim. Zaistniała sytuacja jest więc o tyle zadziwiająca, że pogorszenie obopólnych stosunków będzie niekorzystne dla każdej ze stron.

Jednocześnie, bieżące wydarzenia stanowią jedną z pierwszych prób redefinicji kontaktów opartych na udzielaniu pomocy finansowej – coraz częściej krytykowanej i wskazywanej przez wielu jako przyczyna tkwienia w biedzie i kryzysie. Wynik tej próby może stanowić kierunkowskaz na nadchodzące lata dla wielu afrykańskich państw.

Na podstawie: bbc.co.uk
 Zdjęcie za: wikipedia.org


Anna Cichecka