Afryka Południowa: pozytywna prognoza MFW dla regionu

Afryka Południowa: pozytywna prognoza MFW dla regionu

06.11.2013. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) prognozuje silny wzrost dla regionu Afryki Południowej. Według prognozy wzrost gospodarczy osiągnie poziom 5 % 2013 roku i 6% w roku 2014. Pomimo dobrego wydźwięku prognozy jest ona niższa od poprzedniej, ogłoszonej w maju. MFW określił również bariery dla optymalnego wzrostu gospodarczego.

 

Spadek w stosunku do prognozy z maja spowodowany jest słabą kondycją światowej gospodarki. Zalecenia MFW koncentrują się wokół poprawy wydajności produkcji oraz komplementarnej poprawie infrastruktury, która pozostaje jedną z głównych barier w rozwoju gospodarczym w regionie. Potencjalnym zagrożeniem dla obecnych, przewidywanych wysokich wzrostów byłyby obniżki cen surowców na rynkach światowych oraz wolniejsze tempo wzrostu produkcji przemysłowej.

 

Z prognozy Funduszu wyłania się dwojaki obraz gospodarek regionu. Najsilniejsze wzrosty dotyczyć będą gospodarek o względnie niskiej bazie gospodarczej i niskim dochodzie. W Republice Południowej Afryki, największej gospodarce zarówno regionu, jak i całego kontynentu, wzrost będzie oscylować wokół dwóch procent w roku bieżącym i trzech w przyszłym. Będzie to oznaczać przedłużenie kilkuletniego trendu ustabilizowanego wzrostu dla RPA, które zgodnie z prognozą MFW ma zostać zdetronizowana jako największa gospodarka Afryki przez dynamiczniej rozwijającą się Nigerię do 2020 roku. Jak donosiliśmy niedawno, istnieje szansa że po zmianie sposobu wyliczenia PKB Nigeria już w grudniu tego roku stanie się największą gospodarką Afryki.

 

Wedle ostatnich informacji w regionie planuje zainwestować BASF - światowy potentat sektora chemicznego. Barierą dla wcześniejszego wejścia na rynki była nadal niepewna sytuacja polityczna, jednakże w obliczu przyrostu ilości klientów przemysłowych koncernu prowadzących swoją działalność w regionie, BASF postanowił zaangażować swoje środki, podając w komunikacie, że właśnie w Afryce widzi „światło dla wzrostu”.

 

Na podstawie: cash.ch, imf.org

Logo MFW: commons.wikimedia.org

Mariusz Świderski