Afryka: opublikowano raport The Human Cost of Marine Piracy 2012

Afryka: opublikowano raport The Human Cost of Marine Piracy 2012

21.06.2013. W Londynie opublikowany został raport The Human Cost of Marine Piracy 2012, opracowany przez trzy organizacje International Maritime Bureau, Oceans Beyond Piracy i Maritime Piracy Humanitarian Response Program. Po raz pierwszy przedstawia on dane dotyczące nie tylko piratów somalijskich, ale także tych z wybrzeży Afryki Zachodniej.

 

Z raportu wynika, że liczba statków i żeglarzy zaatakowanych u wybrzeży Afryki Zachodniej w 2012 r. przekroczyła tę ze wschodnich wybrzeży kontynentu, gdzie napadów dokonują głównie piraci z Somalii.  Autorzy raportu twierdzą, że żeglarze porwani na wodach Zatoki Gwinejskiej spędzają znacznie krótszy czas (średnio 4 dni) w niewoli niż ci, przetrzymywani przez piratów somalijskich (średnio 11 miesięcy), jednak są narażeni na większą przemoc i ryzyko śmierci. W 2012 r. na wodach Afryki Zachodniej piraci zabili pięciu zakładników, wśród porwanych na wodach Zatoki Adeńskiej nie odnotowano przypadków śmiertelnych. Piraci z wybrzeży Afryki Zachodniej dążą do szybkiego zysku ze sprzedaży porywanych i przejmowanych transportów ropy naftowej i innych towarów, podczas gdy piraci z Somalii przetrzymują zakładników dłużej w oczekiwaniu na lukratywny okup.  

 

Autorzy raportu stwierdzają, że dzięki częstszym patrolom międzynarodowych sił morskich oraz bardziej skutecznym środkom bezpieczeństwa u wybrzeży Somalii działa obecnie mniej baz piratów. Zmniejszenie liczby ataków jest także spowodowane lepszą organizacją straży przybrzeżnych i inicjatywami podejmowanymi przez nowy rząd Somalii oraz jego zwolenników. Niemniej skuteczność ataków piratów somalijskich nadal pozostaje wysoka. Obecnie atakują oni częściej nieuzbrojone statki towarowe, które nie stosują środków bezpieczeństwa przeciwko piratom. Piraci u wybrzeży Afryki Zachodniej częściej atakują statki, które są zakotwiczone lub na przykład przeładowują transport ropy naftowej. Tymczasem, piraci somalijscy niemal zawsze porywają statki przepływające przez Zatokę Adeńską.  

 

Pełny tekst raportu dostępny tutaj.

 

Na podstawie: allafrica.com, nytimes.com, aljazeera.com

Zdjęcie za: safety4sea.com

 

Monika Różalska