Afryka - Europa Centrala: Udział Zarządu PCSA w Europejskim Kongresie Gospodarczym

22.05.2013. W dniach 13-15 maja odbył się V Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. W trzydniowym cyklu debat oraz spotkań wzięło udział kilkuset panelistów oraz kilka tysięcy gości. Otwarta debata była poświęcona najistotniejszym kwestiom dla rozwoju gospodarczego Europy.

W drugim dniu kongresu zorganizowano Forum Współpracy Gospodarczej Afryka – Europa Centralna. Spotkanie podzielono na trzy panele dyskusyjne. Pierwszy z nich dotyczył potencjału i inwestycji, drugi odnosił się do współpracy gospodarczej krajów Europy Centralnej i Afryki natomiast trzeci omawiał politykę rozwojową Unii Europejskiej wobec państw afrykańskich.

Wśród panelistów zaproszonych do dyskusji pojawili się m. in. Bernadette Essossimna Legzim Balouki – Minister Handlu i Promocji Sektora Prywatnego Togo, Zoltán Csĕfalvay – Minister Stanu Gospodarki Narodowej Węgier, Christophe Joseph Marie Dabire – Komisarz Wydziału DMRC, El Hadżi Malick Gakou – Minister Handlu, Przemysłu i Sektora Nieformalnego Senegalu 2012-2013, John Godson – Poseł na Sejm RP, Skipper Jones – Konsul Honorowy Polski w Kenii, Witold Biernacki – zastępca dyrektora ds. wierceń w Exalo Dribling S. A., Krzysztof Jałosiński – wiceprezes zarządu Grupa Azoty S. A., prezes zarządu i dyrektor generalny Zakłady Chemiczne Police S. A., Jacek Jankowski – ambasador RP w Etiopii oraz dr Andrzej Polus – prezes PCSA, dr Dominik Kopiński –wiceprezes PCSA, a także mgr Wojciech Tycholiz – członek zarządu PCSA.

Dr Polus zabrał głos w kwestii zasad i kompetencji odnoszących się do inwestowania w Afryce. Ponadto, wypowiadał się na temat różnic kulturowych i barier pomiędzy Afryką, a krajami Europy Centralnej, dzieląc się przy tym własnymi doświadczeniami nabytymi podczas badań prowadzonych w Afryce.

Dr Dominik Kopiński oraz mgr Wojciech Tycholiz wypowiedzieli się na temat tworzenia bazy do podejmowania współpracy pomiędzy krajami afrykańskimi a środowiskami biznesowymi z Europy Centralnej. Posiłkując się danymi ekonomicznymi przedstawili obiektywny i pełny obraz szans na rozwój wzajemnych stosunków gospodarczych. Wskazali przy tym na ryzyka i korzyści wiążące się z zacieśnieniem relacji handlowych.

Forum poświęcone sytuacji gospodarczej pomiędzy Afryką a Europą Centralną zakończyło się prezentacjami, które odnosiły się do różnorodnych strategii i scenariuszy współpracy.

Anna Cichecka