Afryka-Chiny: Chiny wysłały siły zbrojne na misję do Mali

Afryka-Chiny: Chiny wysłały siły zbrojne na misję do Mali

27.12.2013. Na początku grudnia Chiny wysłały 135 osób na misję pokojową do Mali. Jest to pierwszy w historii przypadek, kiedy rząd chiński podjął decyzję o udziale chińskich oddziałów zbrojnych w misji pokojowej z ramienia ONZ. Do tej pory ChRL wysyłała jedynie personel cywilny.

 

135-osobowa ekipa, w skład której weszli inżynierowie, personel medyczny oraz siły obronne, wyruszyła z Harbinu, stolicy północno-wschodniej prowincji Chin Heilongjiang. Stanowią oni część 395-osobowego oddziału chińskiego, który będzie sprawował służbę w Mali. Do ich zadań należeć będzie m.in. naprawa dróg, mostów, dojazdów do lotniska i budynków obozowych, ochrona kwatery głównej misji, jak również dostarczanie pomocy medycznej w zakresie prewencji epidemiologicznej.  

 

Według danych ONZ na koniec listopada, Chińczycy biorą udział w 7 z 8 misji i operacji ONZ w Afryce, oprócz Tymczasowych Sił Zbrojnych ONZ w Abyei (UNISFA). Liczebność chińskich oddziałów jest zróżnicowana:

  • Misja Narodów Zjednoczonych na rzecz Referendum w Saharze Zachodniej (MINURSO) – 10 osób
  • Wielowymiarowa Zintegrowana Misja Stabilizacyjna w Mali (MINUSMA) – 22 osoby
  • Misja Stabilizacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUSCO) – 234
  • Hybrydowa Operacja Unii Afrykańskiej i Narodów Zjednoczonych w Darfurze (UNAMID) – 223 osoby
  • Misja Narodów Zjednoczonych w Liberii (UNMIL) – 724
  • Misja Narodów Zjednoczonych w Republice Sudanu Południowego (UNMISS) – 360
  • Operacja Organizacji Narodów Zjednoczonych na Wybrzeżu Kości Słoniowej (UNOCI) – 6

Misja w Mali to 30 misja w historii chińskiego udziału w misjach od 1990 r. Dotychczas, wśród chińskich kontyngentów nie było oddziałów do interwencji zbrojnej – ChRL wysyła na misje tylko obserwatorów wojskowych, służby policyjne, oddziały wspomagające odbudowę infrastruktury, służby medyczne, transportowe i logistyczne. Mali jest pierwszym państwem, do którego przyjadą chińscy żołnierze i wojskowy personel medyczny, pochodzący z Dowództwa Wojskowego Obszaru Shenyang oraz 211 Szpitalu Ludowej Armii Wyzwolenia. Wcześniej Chiny wysłały do Mali ponad 1700 ton sprzętu i materiałów.

 

Misja w Mali została ustanowiona w kwietniu 2013 r. Jej głównym celem jest wspieranie władz Mali w utrzymaniu stabilizacji w kraju, ochrona cywilów, a także stworzenie odpowiednich warunków do przekazywania pomocy humanitarnej i przeprowadzenia wyborów.

 

Krótki wywiad z prof. Tengiem Jianqunem na temat udziału Chin w misji w Mali można znaleźć tutaj.

 

Na podstawie: allafrica.com, africa.chinadaily.com.cn, un.org

Zdjęcie za: armyrecognition.com

 

 

Monika Różalska