Afryka- Ameryka Południowa: intensyfikacja w relacjach między krajami "globalnego Południa"

Afryka- Ameryka Południowa: intensyfikacja w relacjach między krajami "globalnego Południa"
10.11.2013. Zgodnie z prognozami ekspertów, rozwój współpracy pomiędzy krajami globalnego Południa przybiera na intensywności. W Abudży zakończyły się rozmowy argentyńsko- nigeryjskie, dzień wcześniej-7 listopada- rozpoczął się szczyt brazylijsko- sudański. 
 
Argentyńska delegacja prowadziła rozmowy z ministrem spraw wewnętrznych Nigerii, Comrade Abba-Moro, dotyczące sfery bezpieczeństwa oraz relacji handlowych. W wydanym po rozmowach oświadczeniu Moro wyraził przekonanie o doniosłości spotkania dla budowaniu bliższych kontaktów obydwu krajów, które dodatkowo mogą opierać się na wspólnych doświadczeniach. Zarówno Argentyna, jak i Nigeria są państwami zróżnicowanymi etnicznie, językowo i religijnie. Co więcej, współpraca z krajami o podobnej sytuacji socjo-ekonomicznej wpisuje się w linię polityki prezydenta Goodluck Jonathana, dążącego do dywersyfikacji kontaktów poza Chiny i kraje transatlantyckie.
 
Ambasador Argentyny w Nigerii wyznaczył główne kierunki rozwoju partnerstwa. Współpraca ma objąć zagadnienia imigracji, wydawania wiz, więziennictwa i bezpieczeństwa publicznego. Oba kraje liczą w przyszłości na przyrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Odnosząc się do kwestii wizowej, Moro zaapelował do argentyńskich dygnitarzy o zastosowanie nigeryjskiej praktyki wydawania wiz międzynarodowym inwestorom w momencie wjazdu do kraju.
 
W brazylijskim ministerstwie spraw zagranicznych trwają obrady panelu z udziałem delegacji sudańskiej w którego skład wchodzi m.in. minister ds. ropy naftowej - dr Awad Ahmed Al-Jaza. Rozmowy dotyczą wymiany doświadczeń dotyczących różnych sektorów wytwórczych. Podsekretarz brazylijskiego ministerstwa ds. energii, środowiska, nauki i technologii zapowiedział możliwość przyszłorocznej rewizyty w Sudanie, dla dalszego zaciśnienia współpracy. Obie strony podpisały memoranda o wydobyciu gazu, energii oraz transferze technologii.
 
Na podstawie: sunanews.net, allafrica.com
Zdjęcie za: zbiory własne PCSA
 
Mariusz Świderski