Afrykański Bank Rozwoju ocenia swoją efektywność

11.06.2011. Podczas corocznego szczytu członków Afrykańskiego Banku Rozwoju (AfDB), który odbywa się w tym roku w stolicy Portugalii, Lizbonie, Prezydent Banku, Donald Kaberuka, zaprezentował raport, w którym przedstawiona została efektywność pomocowa AfDB. Generalnie bank wystawił sobie dość pozytywną laurkę.

Ocena działalności AfDB przedstawiona została w podziale na cztery poziomy: (a) postęp w rozwoju państw afrykańskich; (b) bezpośredni efekt pomocy AfDB i jego wpływ na rozwój kontynentu; (c) stopień efektywności w zarządzaniu portfolio projektowym banku; (d) efektywność organizacyjna banku. W ramach każdego z poziomów ocenie podlegało kilka elementów. Zagregowane wyniki przedstawione zostały na karcie punktowej. Poszczególne obszary oceny oznaczono kolorami: zielonym – w przypadku, gdy postęp został osiągnięty; żółtym– w przypadku, gdy sytuacja zaczyna zmierzać w stronę braku poprawy lub regresu; czerwonym – w przypadku, gdy odnotowano brak pozytywnych zmian lub pogorszeni sytuacji. Najlepiej oceniono wpływ działań banku AfDB na rozwój kontynentu afrykańskiego, a najsłabiej… postępy w rozwoju kontynentu afrykańskiego. Na 29 elementów poddanych ocenie dwa zostały oznaczone na czerwono. Są to integracja regionalna i handel oraz kapitał ludzki AfDB. Kolorem żółtym oznaczono 12, a zielonym 13 elementów.

 

Rysunek 1. Podsumowanie oceny efektywnosci działań pomocowych AfDB.

 

Poziom integracji kontynentu afrykańskiego, choć systematycznie się zwiększa, to nadal – w porównaniu z innymi regionami świata – jest na bardzo niskim poziomie. Wymiana handlowa pomiędzy państwami afrykańskimi stanowi jedynie 11-12 procent ogólnej wymiany handlowej kontynentu. Głównym winowajcą takiego stanu rzeczy, w oczach analityków AfDB, jest fatalny stan infrastruktury w państwach afrykańskich. Źle oceniona została także efektywność kapitału ludzkiego AfDB (głównie za sprawą wysokiej rotacji pracowników oraz relatywnie dużej liczby wakatów).

Generalnie wydźwięk raportu jest pozytywny, a państwa afrykańskie, jak i sam bank, w ostatnich dwóch latach zrealizowały ogromną liczbę istotnych dla kontynentu projektów. Oczywiście, zawsze można było zrobić więcej, lepiej, efektywniej… Krytyczne głosy pod adresem nie tylko AfDB, ale także innych wielostronnych organizacji pomocowych, są z roku na rok coraz głośniejsze. Same organizacje również dostrzegają problemy efektywności swoich działań. Najbliższą okazją do ponownego przedyskutowania problemu efektywności pomocy udzielanej przez organizacje rozwojowe (i sposobami jej zwiększenia) będzie listopadowe spotkanie w Busan w Korei Południowej, na którym dalszej rewizji poddane zostaną ustalenia Deklaracji Paryskiej z 2005 roku.

 

 

Pełna tresć raportu: Annual Development Effectivness Review 2011

Zdjęcia za: http://www.guardian.co.uk/global-development/2011/jun/10/african-development-bank-bullish-report

 

Wojciech Tycholiz