Afryka: wzrost znaczenia mobilnych instalacji irygacyjnych w obliczu kryzysu żywnościowego

31.08.2012. Rolnicy w Afryce Subsaharyjskiej oraz Azji Południowej przekonują się do stosowania instalacji irygacyjnych o małej skali, co wynika z rosnącego zagrożenia bezpieczeństwa dostaw żywności związanego z coraz częstszymi i intensywnymi suszami w tych regionach.
 
„Z powodów związanych z narastającym zagrożeniem dla dostaw żywności oraz postępujących zmian klimatycznych jest to najlepszy moment na zwiększenie inwestycji związanych z nawadnianiem pól w najbardziej zagrożonych regionach” - donosi raport International Water Management Institute (IWMI).
 
Instalacje irygacyjne małej skali składają się z mobilnych pomp oraz węży nawadniających, których koszt w regionie Afryki Subsaharyjskiej wynosi 250 dolarów i więcej, jednak ich zastosowanie może zwiększyć plony od 75 do 275 procent. Instalacje takie zwykle są w stanie nawodnić stosunkowo niewielkie pola uprawne (do 2 ha). Farmerzy zwykle podejmują tego rodzaju przedsięwzięcia indywidualnie lub w małych grupach często wykorzystując tanie i proste technologie.
 
„Susze w Stanach Zjednoczonych, rosnące ceny żywności oraz nieregularność cyklów monsunowych w Azji Południowej może doprowadzić do takiego samego kryzysu żywnościowego, jaki miał miejsce w latach 2007-2008” - powiedział Colin Chartes, Dyrektor Generalny IWMI.
 
Zastosowanie omawianych powyżej instalacji irygacyjnych nie uniezależnia małych farmerów i ich rodzin całkowicie od międzynarodowego rynku żywności, jednak zmniejsza ich podatność na kryzysy żywnościowe.
 
W Ghanie podobne technologie zostały zastosowane na ok. 185 tys. ha pól uprawnych, które poprawiają byt ok. pół miliona rolników w tym kraju. W Burkina Faso z tego rodzaju instalacji korzysta ok. 170 tys. farmerów, w wyniku czego w okresie 1996-2005 produkcja warzyw zwiększyła się z 60 tys. ton do 160 tys. ton.


Bezpieczeństwo żywnościowe oraz dostęp do wody zajmują wysokie miejsca na liście priorytetów od kiedy w Stanach Zjednoczonych odnotowano w 2008 roku najbardziej suche lato od lat 30-tych XX wieku. Spowodowało to wzrost cen zbóż do najwyższego poziomu w historii rynku żywności.
 
Zmiany klimatyczne wprowadzają dodatkowe czynniki niepewności w przewidywaniu opadów deszczu oraz wykorzystaniu wód gruntowych w uprawach rolnych. Jest to szczególnie szkodliwe dla mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej - regionu o najniższej produktywności rolnictwa na świecie.
 
Jak podaje raport IWMI, inwestycje w mobilne pompy mogłyby poprawić sytuację ok. 185 milionów mieszkańców Afryki i wygenerować dodatkowy przychód w wysokości 22 miliardów dolarów rocznie.
 
Na podstawie: www.reuters.com
Zdjęcie za: www.flickr.com

 

Michał Szczurek