Afryka: Wizyta szefowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Afryka: Wizyta szefowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego

18.01.2013. Wizyta dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego – Christine Lagarde w Malawi i Cote d’Ivoire w dniach 4 – 8 stycznia 2013 r. przyniosła oświadczenie na temat perspektyw wzrostu gospodarczego na kontynencie afrykańskim oraz jego bieżących problemów. Podczas tej wizyty podkreślano ogromny potencjał regionu, poruszając również problem braku długookresowej strategii gospodarczej.            

 

”W ostatniej dekadzie Afryka była drugim kontynentem pod względem wskaźnika wzrostu gospodarczego. Jestem zdumiona odpornością kontynentu na sytuację globalną… w okresie największego kryzysu od czasów Wielkiej Depresji wykazuje on wysoki potencjał dalszego rozwoju – powiedziała Lagarde. Prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotyczące państw afrykańskich szacują wzrost PKB w 2013 r. na poziomie 5,25%.

 

W trakcie swojej wizyty w stolicy Malawi, Lilongwe, odbyła spotkanie z prezydent Joyce Bandą. Odniosła się również do zmian, które przeżywa ten kraj. „Malawi znajduje się w połowie drogi, natomiast cel zdaje się być możliwy do osiągnięcia”. Przemawiając w Lilongwe zwróciła uwagę na problem dywersyfikacji ryzyka przy współpracy międzynarodowej. Stwierdziła również, że dotychczasowy wzrost oparty jest głównie o własne, wewnętrzne czynniki, które w czasie kryzysu mogą okazać się na globalnym rynku zdecydowaną przewagą. Odniosła się również do problemów; wysokie ceny żywności a także jej okresowe braki są dla państw afrykańskich poważnym zagrożeniem.

 

Wskazując również na zjawisko wysokiej korelacji pomiędzy środkami pomocowymi, inwestycjami zagranicznymi a wzrostem gospodarczym, która przy obecnej sytuacji globalnej może doprowadzić do spowolnienia tempa wzrostu.  Kreśląc plany na przyszłość, jako priorytetowe cele w polityce państw afrykańskich określiła szybsze reformy strukturalne, dywersyfikację ryzyka dotyczącego źródeł wzrostu gospodarczego, tworzenie nowych miejsc pracy, a także usprawnienie zarządzania wydobyciem surowców naturalnych oraz wzmocnienie sektora finansowego.

 

Bez komentarza nie pozostała również kwestia dewaluacji waluty malawijskiej oraz liberalizacja rynku walutowego, a także problem zabezpieczenia socjalnego najbiedniejszych gospodarstw domowych. Po spotkaniu do wypowiedzi szefowej MFW odniosła się prezydent Malawi, mówiąc: „powodem, dla którego podejmuję tak trudne decyzje, mogące zniszczyć moją karierę polityczną, jest świadomość iż bez nich kraj nie wróci na ścieżkę trwałego wzrostu gospodarczego”.

 

W obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej w trakcie wizyty na Wybrzeżu Kości Słoniowej podkreślano również kwestię zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. „Bezpieczeństwo jest zbyt kruche, szczególnie tutaj, w obszarze Afryki Zachodniej. Bez obietnicy zapewnienia pokoju obywatele nie będą mieć odwagi by inwestować w przyszłość” – zakończyła Lagarde.

 

Na podstawie: www.imf.org

Zdjęcie za: wikimedia.org

 

Sebastian Krzysztof Prokopczuk