Afryka: Według raportu Surviving the First Day w 14 państwach afrykańskich utrzymuje się wysoka śmiertelność noworodków

11.05.2013. Organizacja Save the Children opublikowała raport Surviving the First Day, który stwierdza, że rocznie umiera ponad milion dzieci w pierwszym dniu swojego życia. W Afryce znajduje się 14 państw o najwyższej umieralności noworodków.

 

Raport zawiera Birth Day Risk Index, opracowany na podstawie danych ze 186 państw. Index ten pokazuje, jaka jest możliwość wystąpienia ryzyka śmierci dziecka w pierwszym dniu jego życia w poszczególnych krajach. Wynika z niego, że niemal 98% przypadków śmierci wśród noworodków występuje w państwach rozwijających się. Państwami o najwyższej umieralności dzieci w pierwszym dniu życia są Indie (300 tys. noworodków rocznie) oraz Nigeria (90 tys. rocznie). W Afryce najwyższa śmiertelność dzieci w pierwszym dniu życia występuje także m.in. w: Somalii, Demokratycznej Republice Konga, Mali, Sierra Leone i Republice Środkowoafrykańskiej.

 

Ochrona zdrowia matek w Afryce Subsaharyjskiej jest niewystarczająca – średnio, jedynie co druga kobieta w regionie otrzymuję podczas porodu pomoc od osób do tego przygotowanych. Na 10 tys. kobiet przypada tylko 11 lekarzy, pielęgniarek i położnych. Kobiety w Afryce Subsaharyjskiej są niemal 30 razy bardziej narażone na utratę nowonarodzonego dziecka aniżeli kobiety z państw rozwiniętych. Średnio takie traumatyczne doświadczenie dotyka co szóstą kobietę w tym regionie.

 

W Somalii, gdzie kobiety rodzą średnio ponad 6 dzieci, rocznie w ciągu pierwszego dnia życia umiera 18 na 1 tys. nowonarodzonych dzieci, 5% noworodków umiera przed ukończeniem pierwszego miesiąca, a 1 na 6 dzieci nie osiąga wieku pięciu lat. Sytuacja ta nie zmienia się od niemal dwudziestu lat.

 

Pełny raport można znaleźć tutaj.

 

Na podstawie: nytimes.com, allafrica.com

Zdjęcie za: goodnewsgoods.com

 

Monika Różalska