Afryka: w Kuwejcie zakończył się trzeci szczyt afrykańsko-arabski

Afryka: w Kuwejcie zakończył się trzeci szczyt afrykańsko-arabski

27.11.2013. Dobiegł końca dwudniowy szczyt afrykańsko-arabski. Między 19-20 listopada w stolicy Kuwejtu – Kuwejt City, obradowali przedstawiciele Ligii Arabskiej oraz delegaci Unii Afrykańskiej. Szczyt zakończył się podpisaniem Deklaracji Kuwejckiej, która zobowiązuje sygnatariuszy do walki z terroryzmem i wzywa do ściślejszej współpracy gospodarczej.

 

Emir Kuwejtu, szejk Sabah al Ahmed al Sabah, który był gospodarzem szczytu, zapowiedział współpracę z Bankiem Światowym i innymi organizacjami międzynarodowymi w celu ułatwienia inwestycji gospodarczych w Afryce. Kuwejt, który jest obecnie największym inwestorem z regionu arabskiego na kontynencie afrykańskim,  zobowiązał się do inwestycji  i niskoprocentowych pożyczek na łączną kwotę  1 mld dolarów amerykańskich w ciągu najbliższych pięciu lat. Z kolei Arabia Saudyjska podpisała umowy gospodarcze z: Ugandą, Etiopią, Burkiną Faso, Sierra Leone, Mauretanią i Mozambikiem, opiewające na całkowitą kwotę 136 mln dolarów amerykańskich.

 

Delegaci dyskutowali na temat wzmocnienia programów walki z ubóstwem, w szczególności Milenijnych Celów Rozwoju, a po 2015 r. programów rozwojowych. Kolejną istotną kwestią podejmowaną podczas obrad była migracja ludności afrykańskiej do krajów arabskich, która w kontekście współpracy afrykańsko – arabskiej odgrywa kluczową rolę. W świetle ostatnich wydarzeń jakie miały miejsce w Arabii Saudyjskiej, gdzie w wyniku zamieszek zginęło trzech nielegalnych imigrantów z Etiopii, problem afrykańskich imigrantów może zaważyć na wzajemnej współpracy.

 

Zwieńczeniem dwudniowego szczytu było przyjęcie Deklaracji Kuwejckiej. Dokument zobowiązuje państwa afrykańskie i arabskie do współpracy na podstawie partnerstwa strategicznego, którego celem jest zachowanie sprawiedliwości, pokoju i bezpieczeństwa. Podjęte w ramach Deklaracji działania mają doprowadzić do opracowania strategii finansowych, zapewniających stabilność wzrostu gospodarczego. Dodatkowo, sygnatariusze zostali wezwani do współpracy w zakresie zwalczania terroryzmu we wszystkich jego formach.

 

Spotkanie w stolicy Kuwejtu, zgromadziło 71 przedstawicieli państw i organizacji międzynarodowych. Kolejny szczyt odbędzie się w 2016 r. w Afryce.

 

 

Na podstawie: allafrica.com  aljazeera.com  dailystar.com.

Zdjęcie za: commons.wikimedia.org

 

Urszula Róg