Afryka: sześć czołowych gospodarek według Ventures Africa

Afryka: sześć czołowych gospodarek według Ventures Africa

7.01.2014. Afryka ma stać się najszybciej rozwijającym się regionem świata w kolejnym dziesięcioleciu, jednak czołowi gracze zmieniają się z roku na rok. Według magazynu Ventures Africa, który odwołuje się do Ernst & Young’s 2013 Competitive Survey, najlepiej prosperującymi gospodarkami Afryki w latach 2012-2017 będą: Malawi, Mozambik, Angola, Rwanda, Etiopia i Zambia.

 

Gospodarka Afryki szacowana jest obecnie na 2 tryliony dol. Mimo negatywnych skutków globalnego kryzysu gospodarczego, wiele państw odnotowało rekordowy wzrost gospodarczy. W licznych komentarzach pojawiają się głosy, że duża część tego sukcesu gospodarczego napędzana jest boomem surowcowym, jednakże nie do końca jest to prawda. Kontynent afrykański zmienia się, a jego struktura gospodarcza powoli przekształca się i modernizuje, częściowo za sprawą azjatyckich inwestorów, zwłaszcza z Chin, a częściowo dzięki akceptacji i modyfikacji zachodnich wzorców rynkowych. Skala problemów i wyzwań pozostaje oczywiście ogromna, ale zakres pojawiających się możliwości i nowych inicjatyw jest również duży.

 

Według International Business Times, liczba Afrykanów żyjących w miastach znacząco wzrosła – wkrótce może przekroczyć liczbę mieszkańców miast Indii, którzy obecnie uchodzą za liderów, jeśli chodzi o procent społeczności żyjącej w dużych miastach. Szacuje się, że w ciągu następnych 16 lat, połowa wszystkich mieszkańców Afryki będzie żyć w miastach. Zwiększy się również znacznie odsetek osób należących do tzw. klasy średniej. 

 

Ernst & Young’s 2013 Competitive Survey przewiduje, że najlepiej prosperujące gospodarki Afryki osiągną w latach 2012-2017 wzrost PKB na poziomie: Malawi – 7%, Mozambik – 6,8%, Angola i Rwanda – 6,5 %, Etiopia – 6,3% oraz Zambia – 6,2%.

 

African Economic Outlook szacuje, że wzrost gospodarczy Malawi w 2013 r. wyniesie 5,5%, a w następnym roku 6,1%. Za sukcesem Malawi stoją decyzje o przyjęciu odpowiedniej polityki makroekonomicznej oraz wzmocnienie wsparcia finansowego ze strony donatorów międzynarodowych, m.in. przyznanie przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy pożyczki w ramach programu Enhanced Credit Facility (ECF). Gospodarka Mozambiku wzrośnie o 8,5% w 2013 r. i 8% w 2014 r. Natomiast eksperci z Banku Światowego szacują, że do 2025 r. Mozambik uzyska status kraju o średnim dochodzie. Motorem gospodarki Mozambiku jest przede wszystkim produkcja węgla, a także ogólnie rozwój przemysłu wydobywczego i realizacja dużych projektów infrastrukturalnych.

 

Z kolei gospodarka Angoli ma się rozwijać w tempie 8,2% w 2013 r. i 7,8% w 2014 r. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego Angoli jest rozwój sektora ropy naftowej i gazu. Rwanda osiągnie wzrost gospodarczy na poziomie 7,1% w 2013 r. i 7,3% w 2014 r. dzięki znacznym inwestycjom w usługi i przemysł oraz wzrostowi eksportu i dywersyfikacji rynków zbytu takich towarów, jak herbata, kawa czy minerały (przede wszystkim koltan). Dla Etiopii rok 2013 był również okresem utrzymującego się wysokiego wzrostu gospodarczego – szacunkowo na poziomie 6,6%, a prognozy na rok 2014 mówią o wzroście na poziomie 6,9%. Za sukces gospodarczy odpowiadają tu przede wszystkim usługi i przemysł. Gospodarka Zambii natomiast swój stały rozwój zawdzięcza takim sektorom jak rolnictwo, budownictwo, przetwórstwo, transport i finanse. Wzrost gospodarczy Zambii ma wynieść 7,5% w 2013 r. i 7,8% w 2014 r.

 

Więcej danych o rozwoju gospodarek wszystkich afrykańskich państw i regionów można znaleźć tutaj.

 

Na podstawie: africareview.com, ventures-africa.com, africaneconomicoutlook.org

Zdjęcie za: afrika-rising.com

 

 

Monika Różalska