Afryka: sytuacja dziennikarek w Afryce Środkowej

Afryka: sytuacja dziennikarek w Afryce Środkowej

13.12.2013. W Konferencji kobiet dziennikarzy, która miała miejsce w listopadzie br.  w stolicy Rwandy – Kigali, dyskutowano o wyzwaniach jakie niesie dla kobiety w Afryce praca w mediach.

 

Dziennikarki w Afryce Środkowej napotykają wiele wyzwań. Nathalie Christine Foundou, pracująca w  telewizji publicznej w Republice Kongo  (Kongo Brazzaville) stwierdziła, że kobiety w jej kraju nadal są dyskryminowane w pracy dziennikarskiej ze względu na płeć. ,,Dziennikarki często są molestowane seksualnie i doświadczają innych aktów przemocy’’ – mówi Foundou. Liczne problemy są efektem polityki, która dyskryminuje kobiety na wielu płaszczyznach. Na przykład w senacie i parlamencie liczba kobiet również jest niska –  zauważa dziennikarka.

 

Nierówne traktowanie jest szczególnie widoczne przy podziale obowiązków i wysokości wynagrodzenia. Kobiety otrzymują niższe pensje i zdarza się, że pracują bez umowy o pracę. Z kolei rwandyjska dziennikarka lokalnej gazety zauważa, iż często problemem jest pogodzenie pracy z obowiązkami rodzinnymi. Przeszkodę stanowi również kultura i sposób w jaki postrzegane są kobiety, które decydują się aby zostać dziennikarkami. Wielu Rwandyjczyków myśli stereotypowo i twierdzi, że kobieta jako dziennikarz nie jest tak dobra i rzetelna w swojej pracy jak mężczyzna.

 

Media jako czwarta władza wywierają ogromny wpływ na społeczeństwo. Na całym świecie dziennikarze borykają się z różnorodnymi problemami i Afryka nie stanowi w tym względzie wyjątku. Jednakże  w Afryce, w odniesieniu do  struktury społecznej i roli, jaka przypisana jest kobiecie, wybór kariery dziennikarskiej wiąże się z wieloma wyzwaniami. Oprócz trudności jakie niesie ze sobą pogodzenie obowiązków rodzinnych z pracą,  kobiety spotykają  się z dyskryminacją ze strony szefów i kolegów, a także samego społeczeństwa.

 

Na podstawie:  focus.rw 

Zdjęcie za: commons.wikimedia.org

 

Urszula Róg