Afryka: Strategia zarządzania Internetem szansą rozwoju dla państw Afryki.

Afryka: Strategia zarządzania Internetem szansą rozwoju dla państw Afryki.

12.11.2012. Eksperci zgromadzeni na konferencji dotyczącej rozwoju sieci internetowej przedstawili strategię i plan działania na najbliższe lata, które skupiają się głównie na zapewnieniu dostępu do Internetu wśród obywateli krajów rozwijających się. Spotkanie dało podstawę wyrażenia konkluzji, że umiejętne wykorzystywanie Internetu pomaga we wspieraniu rozwoju ekonomicznego i daje szansę na ograniczenie skali ubóstwa.
 

Podczas zakończenia czterodniowej konferencji poświęconej zarządzaniu Internetem, przedstawiciel ONZ-u – Haiyan Qian, sformułował tezę, że zapewnienie dostępu do Internetu krajom rozwijającym się zwiększa ich szanse na szybki rozwój ekonomiczny. Spotkanie miało miejsce w stolicy Azerbejdżanu – Baku. Dyskutowano na nim przede wszystkim o stworzeniu nowych strategii zarządzania Internetem, które służyłyby zrównoważonemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu i stanowiły odpowiedź na potrzeby użytkowników sieci internetowej. Wśród najważniejszych celów wskazano natomiast pomoc krajom rozwijającym się w zapewnieniu dostępu do Internetu.

Na konferencję przybyli przedstawiciele ponad 128-u krajów. W gronie uczestników znaleźli się zarówno użytkownicy Internetu jak również reprezentanci środowisk biznesowych, organizacji międzynarodowych oraz NGO’sów.

Wydarzenie to wydaje się być istotnym dla poszczególnych krajów afrykańskich, ponieważ implementowanie postanowień konferencji może oznaczać pomoc społeczeństwom afrykańskim w dostępie do usług internetowych. Stworzenie międzynarodowej przemyślanej strategii na rzecz rozwoju gospodarczego poprzez możliwości, które oferuje Internet brzmi niezwykle zachęcająco. Należy jednak pamiętać, że w wielu krajach afrykańskich nie sam dostęp do Internetu stanowi problem, a umiejętność korzystania z e-maila czy wyszukiwarek, stanowiących podstawowe narzędzie umożliwiające poszukiwanie pracy.

Na podstawie: allAfrica.com
Zdjęcie za: wikipedia.org

Anna Cichecka