Afryka: Stany Zjednoczone ogłosiły nową strategię wobec Afryki Subsaharyjskiej

Afryka: Stany Zjednoczone ogłosiły nową strategię wobec Afryki Subsaharyjskiej

18.06.2012. Prezydent USA, Barack Obama ogłosił nową strategię dla Afryki Subsaharyjskiej (U.S. Strategy Toward Sub-Saharan Africa). Ma ona być skoncentrowana na gospodarczym potencjale kontynentu. Pomimo wszechobecnej biedy i korupcji Afryka może wkrótce zacząć odnosić gospodarcze sukcesy na skalę światową.

 

Dokument przygotowany przez amerykańską administrację ma poruszać kwestie demokracji, bezpieczeństwa i rozwoju. Celem nowej strategii jest wzmocnienie pokoju, bezpieczeństwa i dobrych rządów (good governance) oraz instytucji demokratycznych w krajach afrykańskich, a także wspieranie wymiany handlowej i rozwoju znaczącej populacji młodych osób w Afryce. Prezydent Obama wyraził chęć współpracy z Kongresem USA odnośnie preferencyjnych umów handlowych z krajami afrykańskimi oraz dalsze zaangażowanie w walkę z Al-Kaidą w regionie. Obama stwierdził także, że sytuacja w Afryce ma obecnie ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa i pomyślności społeczności międzynarodowej, a zwłaszcza dla samej Ameryki.

 

Jeśli chodzi o dotychczasowe zainteresowanie Stanów Zjednoczonych Afryką to można powiedzieć, że Afryka nie zajmowała znaczącej pozycji wśród pozostałych regionów. Od czasu objęcia urzędu, Prezydent Obama odwiedził Afrykę Subsaharyjską tylko raz, w 2009 r. Tymczasem administracja Obamy ogłosiła znaczące zaangażowanie na kontynencie – poparcie dla demokracji na Wybrzeżu Kości Słoniowej i nowego afrykańskiego państwa, Sudanu Południowego oraz działań stabilizacyjnych w Somalii, a także szeregu działań mających na celu zminimalizowanie tragicznych skutków kryzysów humanitarnych w Rogu Afryki i w regionie Sahelu.  

 

Ogłoszony przez amerykańską administrację dokument (pełny tekst tutaj) jest rezultatem czterech miesięcy pracy, podczas których eksperci zastanawiali się jak odnosić się do problemów i wyzwań, z którymi radzić muszą sobie kraje afrykańskie. Nowa strategia amerykańska wobec Afryki Subsaharyjskiej jest też swoistą odpowiedzią na rosnące zaangażowanie Chin na kontynencie afrykańskim. Chińskie inwestycje, zwłaszcza projekty infrastrukturalne, przynoszą krajom afrykańskim kapitał, tak bardzo potrzebny do dalszego rozwoju gospodarczego. Pomimo częstej krytyki z Zachodu, obecność Chin na kontynencie jest coraz bardzie powszechna, a wymiana handlowa pomiędzy Chinami i Afryką wyniosła w 2011 r. ponad 120 mld dol. (dla porównania – dekadę temu tylko 20 mld dol.), co czyni Państwo Środka największym partnerem handlowym państw afrykańskich.

 

Na podstawie:

www.bbc.co.uk, news.iafrica.com

 

Zdjęcie za:

www.whitehouse.gov

Monika Różalska