Afryka: coraz więcej inwestycji zagranicznych

Afryka: coraz więcej inwestycji zagranicznych

9.05.2012. W zeszłym roku Afryka przyciągnęła największy w swojej historii odsetek światowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Z każdego dolara zainwestowanego na świecie, na kontynent dotarło 25 centów.

 

W 2011 r. BIZ zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o 27%; udział Afryki w inwestycjach zagranicznych ogółem wzrósł do 25%.

 

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych napływających na kontynent wynosi obecnie około 80 miliardów dolarów (50 miliardów euro). Według analityków, w 2015 roku inwestycje w Afryce powinny sięgnąć poziomu 150 miliardów dolarów. Większość BIZ przypada na sektor przemysłu, infrastrukturę oraz usługi.

 

Ernst & Young zauważa „wyraźny kontrast” pomiędzy inwestorami, którzy wcześniej inwestowali w Afryce, a tymi, dla których kontynent był zawsze mało atrakcyjny ze względu na korupcję i niestabilność polityczną. Dla tych drugich Afryka wciąż pozostaje „najmniej atrakcyjnym” miejscem do inwestowania.

 

„Są wyzwania, ale musimy zacząć rozmawiać o Afryce inaczej, koncentrować się na pozytywnych stronach” - stwierdził Michael Lalor, szef Africa Business Centre w biurze Ernst & Young w Johannesburgu. Dla Lalora Afryka kojarzy się z postępem, rozwojem, żywiołowością gospodarczą i polityczną.

 

Do krajów wyróżniających się pod wpływem dynamiki napływu BIZ zalicza się Zambia, Ghana, Botswana, Tanzania, Wyspy Zielonego Przylądka i Mauritiu.s

 

Na podstawie: bbc.co.uk

 

Zdjęcie za: wikipedia.org

 

Ania Ossete