Afryka: Problem wczesnego małżeństwa w Afryce Zachodniej w kontekście raportu Fundacji Forda

Afryka:  Problem wczesnego małżeństwa w Afryce Zachodniej  w kontekście raportu Fundacji Forda

16.10.2013. Fundacja Forda opublikowała badania dotyczące wczesnego małżeństwa w krajach Afryki Zachodniej. Raport analizuje przyczyny małżeństw dzieci w całym regionie i zwraca uwagę na doświadczenia osób, pracujących nad zaprzestaniem praktykowania wczesnych małżeństw na tym obszarze. Afryka Zachodnia ma najwyższe wskaźniki dotyczące liczby małżeństw dzieci na kontynencie.

 

Każdego roku na całym świecie około 14 mln dziewcząt przed ukończeniem 18 roku życia zawiera związek małżeński. Pozbawione dzieciństwa, prawa do opieki zdrowotnej, edukacji i bezpieczeństwa panny młode można znaleźć niemalże w każdym rejonie świata: Bliski Wschód, Afryka, Ameryka Łacińska, Azja Południowa czy Europa – rozmaite kultury, religie oraz narodowości praktykują małżeństwa dzieci.

 

Raport Fundacji Forda przedstawia badania prowadzone w: Beninie, Burkinie Faso, Cape Verde, Czadzie, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Gambii, Ghanie, Gwinei, Liberii, Mali, Mauretanii, Nigrze, Nigerii, Senegalu, Sierra Leone oraz Togo i stanowi efekt pracy ekspertów, której celem jest dogłębne przeanalizowanie przyczyn i skutków zjawiska. Z raportu wyłania się jasny obraz skali problemu, a propozycje dotyczące poprawy sytuacji, znajdują odzwierciedlenie w zaleceniach odnoszących się do trzech poziomów: prawa, polityki i ram instytucjonalnych oraz projektów i działań.

 

Autorzy raportu jako wysoki wskaźnik wczesnych małżeństw podają biedę, tradycję kulturową oraz sytuację społeczno-ekonomiczną. Badania wykazały, iż w Nigerii – jednym z analizowanych państw, liczba dziewcząt poniżej 18 roku życiu, które zawarły małżeństwo, jest wyższa niż we wszystkich krajach Afryki Zachodniej łącznie. Według danych ONZ, w Afryce Subsaharyjskiej prawie 37 proc. kobiet w wieku 20 – 24 lata zostało wydanych za mąż przed ukończeniem 18 roku życia.

 

Brak woli rządzących i egzekwowania prawa dzieci, to jedna z głównych przeszkód stojących na drodze do zakończenia wczesnych małżeństw
w Afryce Zachodniej. Również słabość programów edukacyjnych nie zawsze odpowiadających realnej sytuacji i potrzebom oraz opór ze strony społeczności stanowią barierę, która prowadzi do  nieskuteczności działań. Badacze zwracają uwagę na trudności w dostępnie do danych w niektórych państwach, jak na przykład w Liberii, przez co wyniki końcowe muszą być interpretowane z pewną dozą ostrożności.

 

Pomimo swych ograniczeń raport zwraca uwagę na to jak istotnym problemem są wczesne małżeństwa i jakie niosą ze sobą zagrożenia dla danych społeczeństw. Małżeństwa dzieci w wielu populacjach warunkuje tradycja, a jakiekolwiek odstępstwa od niej grożą wykluczeniem ze społeczności. Choć jak twierdzi Graça Machel – jedna z grupy założycieli organizacji Girls not Brides: ,,Tradycje są tworzone przez nas i możemy zdecydować, aby je zmienić. Powinniśmy odnosić się do nich z szacunkiem, ale musimy mieć też odwagę, aby zatrzymać szkodliwe praktyki.” 

 

Kolejnym powodem małżeństw dzieci jest rola jaką odgrywa kobieta w danej społeczności. W niektórych kulturach dziewczynki posiadają znacznie niższą wartość niż chłopcy i są postrzegane jako ciężar dla rodziny. Dlatego niebagatelnym wyzwaniem jest zmiana postaw rodziców i przekonanie ich, że większe korzyści dla rodziny i całego społeczeństwa przyniesie wykształcenie dziewczynki niż wydanie jej wcześnie za mąż. W krajach o wysokim wskaźniku ubóstwa, wydanie córki za mąż pozwala rodzicom na zmniejszenie kosztów utrzymania rodziny. W niektórych kulturach pan młody uiszcza opłatę za przyszłą małżonkę, co staje się przyczyną tego, że młode dziewczęta są chętnie wydawane za mąż, szczególnie w ubogich rodzinach.

 

Pełny raport dostępny jest tutaj.

 

Na podstawie: girlsnotbrides.org   reproductiverights.org   aljazeera.com 

Zdjęcie za: wikimedia.org

 

Urszula Róg