Afryka: Prawa kobiet w ośrodkach miejskich

5.03.2013. Organizacja ActionAid International przedstawiła raport, z którego wynika, że słaba jakość i niedofinansowanie usług publicznych stanowią jedną z głównych przyczyn łamania praw kobiet zamieszkujących w ośrodkach miejskich. Nasilające się zjawisko przemocy w miastach jest uznawane za ciemną stronę urbanizacji, które zmniejsza potencjał i możliwości metropolii.

Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z kobietami w sześciu miastach, tj. Recife (Brazylia), Phnom Penh (Kambodża), Addis Abebie (Etiopia), Mombasa (Kenia), Monrovia (Liberia) i Kathmandu (Nepal) sformułowano wniosek, że gwałt, molestowanie seksualne, przemoc oraz napady rabunkowe są najczęstszymi zagrożeniami, z którymi kobiety muszą mierzyć się w życiu codziennym. W raporcie wskazano, że brak dostępu do usług publicznych pogłębia ryzyko łamania praw kobiet w regionach zurbanizowanych oraz że naruszenia te odbywają się głównie w przestrzeni publicznej, wokół domów oraz w pobliżu miejsc pracy.

Wśród podstawowych problemów ActionAid wymienia brak transportu publicznego, brak godziwych warunków mieszkaniowych wyposażonych w sanitariaty, nieoświetlone ulice oraz systematyczne uchybienia i zaniedbania ze strony policji. Dodatkowym utrudnieniem jest brak dostatecznego uczestnictwa kobiet w podejmowaniu decyzji planistycznych w ośrodkach miejskich. Projektowanie miast jest nadal domeną męską, co poniekąd powoduje, że bezpieczeństwo i potrzeby kobiet są marginalizowane.

W 2011 r. UNICEF, UN-Habitat and UN Women rozpoczął inicjatywę budowania Bezpiecznych i Przyjaznych Miast dla Wszystkich (Safe and Friendly Cities for All). Plan działania ujęto w pięcioletnim programie, który ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa kobiet i dzieci na obszarach zurbanizowanych. Raport ActionAid pozwala jednak na stwierdzenie, iż dotychczas podjęte pracy wymagają sukcesywnego ulepszania i zaangażowania większej liczby kobiet w podejmowanie najważniejszych decyzji.

Na podstawie: allAfrica.com, actionaid.org
Autor zdjęcia: Anna Cichecka

Anna Cichecka