Afryka: Prawa kobiet na kontynencie afrykańskim

Afryka: Prawa kobiet na kontynencie afrykańskim

14.03.2013. 8 marca to najlepsza data, aby wspomnieć o prawach kobiet na świecie. Wciąż w wielu obszarach, w tym w Afryce ich prawa kobiet są łamane. Należy tu wspomnieć o procederze obrzezania, problemie honorowych zabójstw oraz dyskryminacji płciowej w aspekcie partycypacji obywatelskiej płci żeńskiej w życiu i funkcjonowaniu państwa.  


Według raportu fundacji Waris Dirie Desert Flower obecnie na świecie żyje ponad 130 milionów kobiet i dziewcząt, które zostały poddane procederowi okaleczenia narządów płciowych (w samej Afryce 3 miliony rocznie). Mimo obostrzeń prawnych wciąż w wielu regionach Afryki przeprowadzane jest rytualne obrzezanie. Najwięcej przypadków odnotowuje się w państwach takich jak: Dżibuti, Egipt i Mali. Szacuje się, że w tych krajach okaleczonych zostaje blisko 90% kobiet!


Problemem, z którym boryka się współczesny świat jest także sprawa honorowych zabójstw. W Afryce problem ten jest głównie łączony z Marokiem. Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (United Nations Population Fund) podaje, że rokrocznie na świecie blisko 5 tys. kobiet pada ofiarą przestępstw na „tle honorowym”. Najczęściej ich przyczynami są np. przedmałżeńskie relacje seksualne, gwałt, wybór partnera, którego rodzina nie akceptuje a także zmiana wyznania religijnego.


Portal informacyjny news24 podaje, że dziennie 3 kobiety giną z rąk swojego partnera. Artykuł nawiązuje do głośnej ostatnio sprawy śmierci w RPA modelki Reevy Steenkamp, która zginęła od strzałów swojego chłopaka-paraolimpijczyka Oscara Pistoriusa. W sierpniu ubiegłego roku profesor Rachel Jewkes z South African Medical Research Council opublikował raport, z którego wynika, że co osiem godzin w Afryce Południowej zostaje znaleziona kobieta zabita przez partnera. Ten wskaźnik jest dwukrotnie wyższy niż w Stanach Zjednoczonych.

 

W obronie praw kobiet w Afryce Północnej stanął ostatnio Parlament Europejski, który przedstawił  25 lutego br. projekt rezolucji dotyczący sytuacji kobiet w tym regionie Afryki. Posłowie nawołują władze o wprowadzenie do konstytucji ich krajów zapisu o równym traktowaniu płci żeńskiej. Wzywa kraje Afryki Północnej do „przyjmowania praw i konkretnych środków zakazujących wszelkich form przemocy wobec kobiet i karzących za jej stosowanie, w tym przemocy domowej i seksualnej, molestowania seksualnego i szkodliwych praktyk tradycyjnych, takich jak okaleczanie żeńskich narządów płciowych i wymuszone małżeństwa, zwłaszcza w przypadku osób nieletnich”.


Wciąż jednak świat i polityczni decydenci mają wiele do zrobienia w kwestii poprawy i zrównania praw kobiet i mężczyzn, a przede wszystkim w aspekcie zapobiegania przemocy i okaleczania milionów kobiet rocznie na całej kuli ziemskiej.

Na podstawie: news24.com, europarl.europa.eu, Waris Dirie Foundation
Zdjęcie: baza PCSA
 

Monika Grzybowska