Afryka: Polityka bezpieczeństwa żywnościowego priorytetem na najbliższe lata

Afryka: Polityka bezpieczeństwa żywnościowego priorytetem na najbliższe lata

18.05.2012. Z danych przedstawionych w raporcie dotyczącym bezpieczeństwa żywnościowego Afryki wynika, że rządy poszczególnych krajów muszą niezwłocznie rozpocząć realizowanie polityki samowystarczalności i uniezależniania się od pomocy międzynarodowej. Jest to warunek utrzymania wzrostu gospodarczego na obecnym poziomie i poprawy warunków życia mieszkańców Afryki.

Agenda ONZ United Nations Development Programme (UNDP), przedstawiła raport dotyczący bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce. Dokument został zatytułowany „The African Human Development 2012” i jest pierwszą tak szczegółową analizą z obszaru bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie, wysoki index rozwoju osiągnęła Rwanda. Prezydent Rwandy - Paul Kagame, wielokrotnie podkreślał, że będzie dążył do uniezależniania kraju od międzynarodowej pomocy żywnościowej, a podjęte przez niego w tym kierunku kroki, przynoszą pierwsze efekty. Kagame wprowadził system dopłat rządowych dla małych przedsiębiorstw rolnych, co przyczynia się do stabilizowania i stopniowego zwiększania poziomu produkcji żywności w Rwandzie. Najbardziej niestabilnym regionem pod względem bezpieczeństwa żywnościowego pozostaje natomiast obszar Afryki Subsaharyskiej.

W raporcie podkreślono, że znalezienie alternatywnych rozwiązań na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa żywnościowego i uniezależnienie się od pomocy zagranicznej jest determinantą rozwoju krajów afrykańskich oraz warunkiem utrzymania wzrostu gospodarczego na obecnym poziomie. Jako najbardziej niepokojący uznano fakt, że Afryka właściwie nie posiada planu na realizowanie polityki w obszarze bezpieczeństwa żywnościowego. Wskazano równocześnie, że bez wątpienia posiada niezbędne minimum zasobów, aby samodzielnie żywić mieszkańców kontynentu.

Nowe rozwiązania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego są dyskutowane przez UNDP, Economic Commision for Africa oraz African Development Bank. Przedstawiciele wymienionych instytucji wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych działań, skoordynowanych na kilku równoległych płaszczyznach. Uznają, że w celu rozpoczęcia realizacji efektywnej i samodzielnej walki z głodem i niedożywieniem, należy skupić się na: dofinansowaniu małych przedsiębiorstw rolnych; podjąć działania na rzecz ulepszania opieki zdrowotnej; zapewnić mieszkańcom dostęp do czystej wody; implementować programy, które chroniłyby rolników przed skutkami katastrof naturalnych oraz przed skutkami konfliktów;  zapewnić dostęp marginalizowanym grupom społecznych do edukacji, pracy oraz nowych technologii.

Na podstawie: in2eastafrica.net, undp.org, uneca.org, afdb.org

Zdjęcie za: flickr.com


Anna Cichecka