Afryka: Obama ogłasza sojusz na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego

23.05.2012. Prezydent USA, Barack Obama, ogłosił plan wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju produktywności rolniczej w Afryce. Wydatki ze strony prywatnego sektora, związane z jego realizacją szacowane są na sumę ponad 3 mld dol.

 

18 maja 2012 r. na Sympozjum na temat Globalnego Rolnictwa i Bezpieczeństwa Żywnościowego (Symposium on Global Agriculture and Food Security) w Waszyngtonie Prezydent Brack Obama, Sekretarz Stanu Hilary Clinton oraz szef USAID, Rajiv Shah, ogłosili inaugurację Nowego Sojuszu na rzecz Bezpieczeństwa Żywnościowego i Odżywiania (The New Alliance for Food and Nutrition Security). W inicjatywie wezmą udział państwa G8 wspólnie z państwami afrykańskimi, organizacjami pomocy rozwojowej oraz firmami międzynarodowymi. Będzie to kontynuacja planu na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego z 2009 roku. Sojusz stawia sobie za cel wydźwigniecie z biedy 50 mln ludzi w ciągu kolejnych 10 lat. Dodatkowo, agencja USAID podała, że prywatny sektor przemysłowy obiecał 3 mld dol, na wzmocnienie działalności sektora rolniczego w Afryce.

 

Inicjatywa ma na celu złagodzenie niedostatków w żywności w związku ze wzrostem popytu na rynkach azjatyckich. Dopóki nie będzie bezpieczeństwa żywnościowego nie będzie możliwa stabilizacja i ogólne bezpieczeństwo w całych regionach i poszczególnych państwach. W ostatnich latach niedostatki żywnościowe doprowadziły do wzrostu cen oraz niezadowolenia społeczeństw w wielu państwach zależnych od eksportu. Zdaniem Prezydenta Obamy inwestycje w rolnictwo afrykańskie podjęte przez prywatne firmy amerykańskie i międzynarodowe mogłyby zapobiec kolejnym klęskom głodu. Działanie takie wynika z imperatywu moralnego, konieczności ekonomicznych oraz potrzeby bezpieczeństwa. Obama dodał, że eliminacja niedożywienia i głodu na świecie wzmocni międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, a tym samym bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych.

 

W swoim przemówieniu na Sympozjum Prezydent Obama nakreślił priorytety działań oraz role poszczególnych uczestników Nowego Sojuszu. Inicjatywa ma być oparta na zasadach partnerstwa. Państwa afrykańskie zobowiązały się do stworzenia własnych planów rozwoju rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego, a także wprowadzenia niezbędnych reform i działań mających na celu przyciągnięcie inwestycji. Państwa-donatorzy, w tym zwłaszcza państwa G8, zgodziły się na dostosowanie programów pomocy do planów opracowanych przez państwa afrykańskie. Sektor prywatny, w tym duże międzynarodowe firmy, małe afrykańskie przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego, będzie wspierać współpracę aktorów państwowych i organizacji rządowych.

 

Bezpieczeństwo żywnościowe było jednym z głównych tematów dyskusji także podczas szczytu państw G8 w Camp David w dniach 18-19 maja 2012 r. Agenda szczytu zdominowana była przez kwestie dotyczące kryzysu zadłużeniowego w Europie oraz ewentualnego wyjścia Grecji ze strefy euro. Jednakże Prezydent Obama stwierdził, że szczyt powinien podjąć również temat chronicznego głodu – problemu, który dotyczy niemal miliarda ludzi na całym świecie. Na spotkanie dotyczące spraw bezpieczeństwa żywnościowego zaproszono przywódców z państw afrykańskich: Beninu, Etiopii, Ghany i Tanzanii.

 

Na podstawie: www.allafrica.com, www.bbc.co.uk, www.foreignpolicy.com

Zdjęcie za: www.foreignpolicy.com

 

Monika Różalska