Afryka: Ewaluacja reform finansów publicznych: rola zaangażowania politycznego oraz koordynacji działań beneficjentów i donatorów

Afryka: Ewaluacja reform finansów publicznych: rola zaangażowania politycznego oraz koordynacji działań beneficjentów i donatorów

20.09.2012. Afrykański Bank Rozwoju (AfDB) przedstawił wyniki ewaluacji przeprowadzonej dla reform systemów finansów publicznych w kontekście finansowania za pośrednictwem pomocy zagranicznej. Ocena ta wzięła pod uwagę nie tylko beneficjentów, ale także donatorów pomocy rozwojowej.

 

AfDB w ostatnich latach coraz bardziej rozszerza swoja działalność. W tym miesiącu opublikowane zostały wyniki ewaluacji reform finansów publicznych w państwach członkowskich, z których większość jest beneficjentem pomocy zagranicznej. Ocena taka ma szczególne znaczenie, ponieważ może ułatwić dalsze kierunki polityki pomocowej dla państw obu grup państw.

 

Warunkami koniecznymi by reformy systemów finansów publicznych przyniosły pozytywne skutki są:

1. Istnienie silnego politycznego zaangażowania na rzecz implementacji w państwach przeprowadzających reformy,

2. Konieczność dobrego dopasowania do środowiska instytucjonalnego oraz zasobów danego państwa,

3. Skuteczny system koordynacji oraz monitoringu reform.

 

Dokumenty opublikowane przez AfDB przedstawiają także najważniejsze wnioski płynące z ewaluacji dla beneficjentów oraz donatorów pomocy rozwojowej. Bardzo istotne jest by donatorzy podjęli decycję czy chcą współfinansować duże reformy wymagające większego zaangażowania politycznego czy mniejsze projekty, które w sensie politycznym są neutralne. Co więcej, mimo iż w ostatnich latach  koordynacja i harmonizacja działań donatorów została znacząco usprawniona, nadal pozostaje wiele do zrobienia. Przykładem może być  powszechnie stosowane finansowanie pozabilansowe, które czyni finansowanie mniej transparentnym.

 

Głównym wnioskiem dla rządów państw-beneficjentów jest konieczność utrzymywania przepływu informacji na wysokim poziomie. Co więcej, długoterminowa współpraca z donatorami powinna włączać różne środowiska polityczne, by zapewnić ciągłość reform nawet w przypadku zmiany ekipy rządzącej. Rządy powinny także przyłożyć szczególną wagę do zapewnienia koordynacji działań agencji rządowych i pozarządowych w procesie implementacji reform. Niezwykle ważny jest także monitoring i kontrola.

 

Na podstawie: www.afdb.org
Zdjęcie za: www.afdb.org

 

Michał Szczurek