Afryka: Brak laureata tegorocznej edycji Nagrody za Osiągnięcia w Przywództwie Afrykańskim

Afryka: Brak laureata tegorocznej edycji Nagrody za Osiągnięcia w Przywództwie Afrykańskim

18.10.2012. 15 października 2012 r. Fundacja Mo Ibrahima ogłosiła wyniki tegorocznej edycji Nagrody za Osiągnięcia w Przywództwie Afrykańskim – po raz kolejny nie wyłoniono laureata. Komisja ds. przyznawania nagrody oświadczyła, że żaden z kandydatów nie spełnił wszystkich kryteriów.

 

Nagroda za Osiągnięcia w Przywództwie Afrykańskim ustanowiona została przez urodzonego w Sudanie przedsiębiorcę z branży telekomunikacyjnej, Mo Ibrahima. Miała być przyznawana każdego roku liderom afrykańskim, którzy zostali wybrani w sposób demokratyczny i wykazali się doskonałym przywództwem w okresie swoich rządów. Jednakże w ciągu sześciu lat od ustanowienia nagrody przyznano ją tylko trzy razy (więcej na temat laureatów można znaleźć tutaj).

 

W tym roku komisja przyznająca Nagrodę ogłosiła, że również nie znalazła nikogo, kto spełniłby wyznaczone kryteria. Przewodniczący Fundacji, Mo Ibrahim stwierdził, że nie można iść na kompromis, jeśli wcześniej ustalono ścisłe kryteria, a „doskonałość przywództwa jest czymś wyjątkowym”.

 

Nagroda Fundacji Ibrahima jest największą tego typu nagrodą przyznawaną corocznie na świecie. Składa się z trzech części: 5 mln dol. wypłacane w okresie 10 lat, następnie 200 tys. dol. rocznie na życie oraz 200 tys. dol. rocznie dostępne na działalność publiczną. Kandydat musi spełniać następujące kryteria: być byłą głową państwa afrykańskiego, wybraną w sposób demokratyczny; liderem, który odszedł z urzędu w ciągu ostatnich trzech lat i służył tylko przez okres, na który został wybrany oraz odznaczył się wyjątkowym przywództwem.

 

Nagroda ma być formą uznania dla tych przywódców, których działania przyczyniły się do rozwoju państwa, wprowadzając je na drogę ku przyszłym sukcesom.  

 

Fundacja Mo Ibrahima corocznie publikuje również indeks dobrego rządzenia w państwach afrykańskich – The Ibrahim Index of African Governance (IIAG). Opublikowane w tym roku dane wskazują na ogólną poprawę w kwestiach związanych z edukacją, zdrowiem, rolnictwem oraz równością płci, a także wzmocnieniem dobrych rządów od 2000 r. Znaczący postęp w kwestii dobrych rządów w latach 2000-2011 odnotowano zwłaszcza w: Liberii, Angoli, Sierra Leone, Rwandzie, Demokratycznej Republice Kongo i Zambii. Jednakże niepokojące są dane dotyczące kilku regionalnych potęg – Egiptu, Kenii, Nigerii i Republiki Południowej Afryki, w których od 2006 r. widoczne są zaniedbania w kategoriach: bezpieczeństwa, rządów prawa, przestrzegania praw człowieka oraz wolności politycznej. Wszystkie cztery państwa odgrywają znaczącą rolę w sferze gospodarczej i politycznej na kontynencie afrykańskim, dlatego istotne jest, aby nastąpił zwrot ku pozytywnym zmianom we wskazanych obszarach, albowiem tylko wtedy państwa te będą mogły stanowić przykład dla innych.     

 

Na podstawie: globalpost.com, telegraph.co.uk, allafrica.com

Zdjęcie za: moibrahimfoundation.org

 

Monika Różalska