Afryka: 50 Cent poszukuje afrykańskich przedsiębiorców

03.09.2012. Raper 50 Cent planuje nawiązać współpracę biznesową z przedsiębiorcami w Afryce podczas wprowadzania na tamtejsze rynki napoju energetycznego. Artysta uważa, że afrykańscy przedsiębiorcy mają ogromny potencjał oraz pomysły, które należy wspierać i realizować.

Raper 50 Cent poszukuje współpracowników wśród przedsiębiorców w Afryce. Planuje sprzedaż firmowanego swoim nazwiskiem napoju energetycznego o nazwie SK (Street King).

Część zysków z każdego sprzedanego napoju ma być przeznaczana na walkę ze zjawiskiem ubóstwa w Afryce. 50 Cent nie precyzuje jednak szczegółowo na jakie konkretnie cele chce przeznaczać zyski oraz których krajów ta inicjatywa dotyczy.

Bardziej przejrzyście precyzuje natomiast zamiar współpracy z afrykańskimi przedsiębiorcami. Jego intencją jest bowiem odnalezienie partnerów biznesowych w każdym kraju w Afryce oraz ścisłe współdziałanie w obszarze marketingu oraz sprzedaży marki w danym państwie.

Na podstawie: allafrica.com
Zdjęcie za: wikimedia.org


Anna Cichecka