Afryka: „Women and Trade in Africa: Realizing the Potential”. Raport Banku Światowego.

25.11.2013. Kobiety w Afryce, wykorzystując swój potencjał handlowy, mogą odgrywać kluczową rolę w handlu regionalnym oraz zwiększyć potencjał gospodarki afrykańskiej na rynku światowym. Taką hipotezę wysuwa nowy raport Banku Światowego „Women and Trade in Africa: Realizing the Potential”.

 

W wielu krajach Afryki znaczna część drobnych rolników to kobiety. Uprawiają one kukurydzę, maniok, bawełnę i ryż, czyli uprawy o ogromnym potencjale w zakresie wymiany handlowej tak wśród krajów Afryki jak i na rynku globalnym. Kobiety są również zaangażowane w świadczenie takich usług jak edukacja, zdrowie, usługi rachunkowe i prawne.

 

Jednak potencjał handlowy Afryki jest osłabiony przez ograniczenia, które dotykają przede wszystkim kobiet. Ich udział w handlu jest mały głównie w wyniku barier, które wpływają szczególnie mocno na działania zawodowe i rozwój małych przedsiębiorstw. Te bariery to przede wszystkim brak dostępu do informacji oraz dostępu do kredytu.

 

Raport wzywa rządy afrykańskie do uznania roli, jaką odgrywają kobiety w gospodarce krajowej i międzynarodowej, poprzez zapewnienie jasnych, przejrzystych i powszechnie dostępnych przepisów regulujących zasady handlu. 

 

Marcelo M. Giugale, dyrektor Departamentu polityki gospodarczej i programów zmniejszania ubóstwa Banku Światowego w Afryce  podkreśla, że usuwanie przeszkód w zakresie regionalnej integracji handlowej w Afryce będzie szczególnie korzystne dla ubogich kobiet, ponieważ spowoduje szybsze tworzenie miejsc pracy, redukcję ubóstwa i zmniejszenie dyskryminacji płciowej. Kobiety bowiem bardzo często padają ofiarą molestowania fizycznego przy przekraczaniu granic. Brak chęci do podejmowania ryzyka wynika również z częstej konfiskaty towarów, braku zapewnienia opieki nad dziećmi oraz ograniczeń w dostępie do finansowania.

 

Paul Brenton, redaktor „Women and Trade in Africa: Realizing the Potential”, ma nadzieję, że poza celem, jakim było przeanalizowanie udziału kobiet w handlu w Afryce,  raport zachęci również do podjęcia większej ilości analiz w zakresie badań nad krajami afrykańskimi.

 

Na podstawie: worldbank.org

Autor zdjęcia: Klaudia Wilk

 

Klaudia Wilk