Afryka: jeden z Milenijnych Celów Rozwoju spełniony

Afryka: jeden z Milenijnych Celów Rozwoju spełniony

09.03.2012. Jeden z Milenijnych Celów Rozwoju (MDG), dotyczący dostępu do czystej wody pitnej, został według raportu dwóch agencji ONZ wypełniony. Szacuje się, że około 780 milionów ludzi nadal musi spożywać brudną wodę, lecz postęp w ciągu ostatnich dwóch dekad jest ogromny - poprawa warunków dostępu do wody u blisko dwóch miliardów mieszkańców Ziemi.

 

Osiągnięty został jeden z punktów składowych siódmego MDG, odnoszący się do poszanowania środowiska naturalnego. Wymagany próg 88% światowej populacji z dostępem do czystej wody został przekroczony w ubiegłym roku o jeden procent, jak oznajmia raport Wspólnego Programu Monitorującego (ang. Joint Monitoring Program), stworzony przez UNICEF i Światową Organizację Zdrowia. Data graniczna Milenijnych Celów Rozwoju przypada na 2015 rok.
 

Wraz z gwałtowną poprawą w dostępie do wody niewielka zmiana dokonała się w jakości warunków sanitarnych. Stanowi ona równie istotny problem, coraz częściej zauważany, pomimo swojego mało medialnego charakteru. 37% populacji światowej nie ma dostępu do cechujących się elementarnym bezpieczeństwem instalacji sanitarnych i ta wartość może wzrosnąć w przyszłym roku.

 

Od 1990 roku największe zmiany zaszły w Azji, głównie na terenie Chin oraz Indii. Najniższy wskaźnik, wynoszący 61%, dotyczy Afryki Subsaharyjskiej. Ogółem, na świecie jeszcze 780 milionów ludzi czeka na możliwość dostępu do czystej wody.


 

Mariusz Świderski

 

Na podstawie: www.news.mongabay.com, www.china.org.cn

 

Zdjęcie za: wikipedia.org