Afryka: Międzynarodowy raport: większość ataków pirackich odbywa się na wodach Afryki

4.02.2011. W połowie stycznia 2012 r. ukazał się raport Międzynarodowego Biura Morskiego (IMB) na temat ataków pirackich na świecie. Zgodnie z danymi IMB większość ataków miało miejsce na wodach wschodniej i zachodniej Afryki. Z 439 ataków odnotowanych w 2011 roku, 275 wydarzyło się u wybrzeży Somalii i Zatoki Gwinejskiej na zachodnim wybrzeżu Afryki.

 

Raport wskazuje na nieznaczny spadek ogólnej liczby zdarzeń o charakterze pirackim na świecie. W 2010 roku było 445 przypadków piractwa i zbrojnego rabunku, czyli nieco więcej niż w roku ubiegłym (439). W 2011 roku zmniejszyła się  liczba osób wziętych za zakładników w stosunku do roku poprzedniego. W 2010 r. było ich 1181, zaś w 2011 roku 802.

 

Największym wyzwaniem są wciąż somalijscy piraci (ich ataki stanowią około 54% przypadków piractwa). Podczas gdy ogólna liczba incydentów w tym regionie wzrosła, liczba skutecznie przeprowadzonych porwań zmniejszyła się z 49 do 28. Odnotowano po raz pierwszy przypadek ataku somalijskich piratów na statek zakotwiczony w granicach mórz terytorialnych innego państwa – Omanu.

 

W Afryce Zachodniej, Nigeria i Benin  są krajami które posiadają ograniczone możliwości zapewnienia bezpieczeństwa statkom morskim. W 2011 roku piractwo w Nigerii rozprzestrzeniło się na sąsiadujący z nią od zachodu Benin, gdzie odnotowano 20 ataków na tankowce.

 

Według IMB, gdyby nie wzmożone wysiłki międzynarodowych sił morskich liczba ataków somalijskich piratów mogłaby być znacznie wyższa.

 

Na podstawie:

http://www.lemonde.fr/international/article/2012/01/27/piraterie-maritime-l-afrique-concentre-attaques-et-ripostes_1634974_3210.html

 

Zdjęcie: Baza zdjęć PCSA

 

Ania Ossete