Afryka Zachodnia: organizacje pozarządowe wzywają państwa do lepszej ochrony dzieci

06.01.2012. Z nowego raportu na temat migracji dzieci w Afryce Zachodniej wynika, że powszechnie łamane są prawa dzieci, a tysiące z nich jest sprzedawanych i wywożonych z miejsc zamieszkania. Organizacje międzynarodowe wezwały państwa regionu do wprowadzenia lepszych mechanizmów ochrony dzieci.

 

Raport opracowany przez przedstawicieli kilkunastu organizacji pozarządowych nosi tytuł Quelle protection pour les enfants concernés par la mobilité en Afrique de l’Ouest? (What Protection for Child Migrants in West Africa?), czyli stawia pytanie o to, jaką ochronę powinny otrzymać migrujące w Afryce Zachodniej dzieci. W raporcie przedstawione zostały rekomendacje dla regionu, m.in.: potrzeba zrównania norm społecznych, prawa państwowego i międzynarodowych standardów ochrony dzieci; potrzeba poprawy rozwoju dzieci; promocja społecznych mechanizmów ochrony dzieci; inicjatywy chroniące dzieci przed bezprawnymi działaniami; oraz integracja dzieci w proces budowy strategii ich ochrony. Organizacje wystosowały tym samym apel do Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) o wywieranie presji na rządy państw regionu, aby zastosowały bardziej efektywne metody ochrony dzieci.

 

Przemieszczanie się dzieci, opuszczanie przez nich domów często wynika z ich własnej inicjatywy, u podstaw której leżą jednak takie czynniki jak: konflikt w rodzinie, chęć edukacji, lepsze możliwości na znalezienie pracy czy też brak środków do życia. Innymi słowy dzieci migrują w poszukiwaniu lepszego życia. Niestety okazuje się, że ani państwo, ani społeczeństwo nie stwarzają im odpowiednich warunków, nie robią też za wiele, aby zapobiec przemieszczaniu się dzieci.

 

Nie są znane dokładne liczby migrujących dzieci, jednak łatwo określić skąd dzieci migrują (głównie Mali, Niger i Gwinea-Bissau) oraz gdzie się kierują (przeważnie Benin, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Nigeria i Togo). Część dzieci udaje się do państw Maghrebu i Europy, aby pracować tam jako sezonowa siła robocza.

 

Na podstawie: 

http://www.irinnews.org/printreport.aspx?reportid=94582

Zdjęcie za:

http://www.irinnews.org/printreport.aspx?reportid=94582

 

Monika Różalska