Afryka Wschodnia: wytyczanie granic pomiędzy Sudanem a Sudanem Południowym

Afryka Wschodnia: wytyczanie granic pomiędzy Sudanem a Sudanem Południowym

21.02.2012. Delegaci z Chartumu i Dżuby zapewnili, że podejmą kroki zmierzające do wyznaczenia granicy pomiędzy Sudanem a Sudanem Południowym. Dążenie do wspólnych uregulowań w strategicznych obszarach współpracy ma uchronić te kraje przed nasilaniem się nieporozumień i zatargów.

Delegacje wytypowane przez władze Chartumu oraz Dżuby zgodziły się jak najszybciej przystąpić do wyznaczenia granicy pomiędzy Sudanem a Sudanem Południowym. Ostateczny kształt granic pomiędzy tymi państwami ma być znany za trzy miesiące, z zastrzeżeniem, że poza wyznaczonym obszarem nadal pozostanie pięć spornych regionów, tj. Abyei, Kefia Kingi, Kakah, Jodah oraz Almqnas. Dalsze losy każdego z tych obszarów wciąż będą negocjowane.

Od chwili ogłoszenia niepodległości przez Sudan Południowy (zobacz więcej:http://www.pcsa.org.pl/products/narodziny%20nowego%20afryka%C5%84skiego%20pa%C5%84stwa/), pomiędzy nowo powstałym państwem a jego sąsiadem – Sudanem, wciąż dochodzi do licznych zatargów. Za ich główną przyczynę podaje się brak wystarczających uregulowań dotyczących podstawowych sektorów polityki zagranicznej, czyli bezpieczeństwa zewnętrznego, eksportu i importu, długu zagranicznego i przede wszystkim kształtu granic oddzielających te kraje.

Sekretarz Generalny ONZ – Ban Ki-Moon, wyraził zaniepokojenie brakiem postępów w negocjacjach pomiędzy Sudanem a Sudanem Południowym. Do tej pory podpisano wprawdzie Memorandum o Zrozumieniu, Nieagresji i Współpracy jednak w pozostałych dziedzinach wciąż odnotowuje się zastój. Ban Ki-Moon podkreślił, że wytyczenie granic jest strategicznym krokiem dla dalszego rozwoju współpracy pomiędzy Sudanem a Sudanem Południowym.

Na podstawie:
allAfrica.com


Zdjęcie za:
flickr.com


Anna Cichecka