mgr Paulina Grzęda

   
dziedzina naukowa literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, nauka o społeczeństwie
badane państwa/ obszary geograficzne RPA, Afryka Południowa
obszary badawcze
  • literatura postkoloniana RPA
  • historia i współczesne przemiany społeczno-polityczne w Afryce Południowej
nazwa instytucji    Uniwersytet Warszawski, anglistyka, doktorantka
najważniejsze publikacje   
  • "A novel about novels? The Author, the Writer and the Character: Autorship in J.M. Coetzee's Slow Man". Acta Philologica. nr 41, WUW, 2012 - przyjęte do druku
  • "Novel of Transition: Counter-narratives in André Brink's 'Imaginings of Sand' ". Anglica, Literature and Culture in Context, vol. 21, WUW, 2012 - przyjęte do druku

Pod nazwiskiem: Bielawska
  • "In quest of global spectatorship: Gurinder Chadha's Bend it Like Beckham". Anglica, Debating Literature and Culture, vol. 17, WUW, 2009
  • "The Mambo Kings Play Songs of Love: refusal to ‘a dance between two cultures' ".
The SFKEZ Files, WUW, 2008
Email paula.grzeda@gmail.com
Telefon  0048 502 703 855