RPA: Moody's zmienia prognozę kredytową RPA ze stabilnej na negatywną

10.11.2011. Agencja Moody's zmieniła prognozę dla ratingów kredytowych Republiki Południowej Afryki na negatywną ze stabilnej, co odzwierciela zwiększone ryzyko polityczne wynikłe z napiętej sytuacji w finansach publicznych.

 

Negatywna prognoza odnosi się również do pułapów zadłużenia (obecny rating A1) oraz depozytów w obcych walutach (A3), co może wskazywać na przyszłe obniżenie ratingu kredytowego kraju z obecnego poziomu A3, oznaczającego obligacje o stosunkowo niskim ryzyku.

 

Działanie Moody's było motywowane przesłankami odnoszącymi się do złej polityki fiskalnej i niejednoznacznej postawy rządu w kwestii zwiększania interwencji w gospodarkę. Deficyt budżetowy w RPA rośnie i obecnie wynosi już 5,5% PKB w porównaniu do ubiegłorocznych 4,6%. Minister finansów, Pravin Gordhan ma ograniczone pole manweru w przeprowadzeniu cięć wydatków, zmuszony liczyć się ze związkami zawodowymi oraz częścią własnej partii, Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC), która domaga się nacjonalizacji kopalnii.

 

Wydatki na ograniczenie dalszego wzrostu bezrobocia, które pozwoliłyby złagodzić nastroje społeczne, mogą spowolnić wzrost gospodarczy, który zdaniem agencji będzie niższy od zapowiadanych 3%- 3,5%. W społeczeństwie rośnie poparcie dla polityki interwencyjnej państwa. Wykorzystuje to Julius Malena, lider młodzieżówki ANC, lansując modne w ostatnim czasie, zwłaszcza wobec wobec zbliżających się prawyborów prezydenckich w partii w grudniu 2012 roku, hasło nacjonalizacji kopalń.

 

Rzeczniczka Skarbu Państwa, Bulelwa Boqwana, określiła decyzję Moody's jako "odzwierciedlenie otoczenia w jakim funkcjonujemy" (odnosząc się do sytuacji światowej gospodarki - przyp. aut.). Według niej, RPA ma gotową strategię działania a przewidywany wzrost gospodarczy ma przyczynić się do poprawy sytuacji w budżecie.

 

Moody's zawarło w swoim komunikacie ostrzeżenie przed poważnym i mającym trwały charakter zwiększeniem zadłużenia oraz zwiększoną presją o społecznym bądź politycznym charakterze. Zjawiska takie powodowałyby obniżenie ratingu kredytowego RPA.
Kolejna z trójki wielkich firm ratingowych, Standard & Poor's, ocenia zadłużenie RPA na BBB+, poziom niżej niż Moody's.

Na podstawie:
http://www.bloomberg.com/news/2011-11-09/south-africa-s-rating-outlook-cut-to-negative-by-moody-s-on-political-risk.html

Pełen tekst decyzji Moody's:
http://www.moodys.com/research/Moodys-changes-outlook-on-South-Africas-A3-government-ratings-to--PR_230435

Zdjęcie za:
http://financial-com.info/tag/moodys/

 

 

Mariusz Świderski