Świat: Publikacje dotyczące Afryki dostępne bezpłatnie w Internecie

Świat: Publikacje dotyczące Afryki dostępne bezpłatnie w Internecie

3.07.2013. Centre for International Governance Innovation (CIGI) oraz South African Institute of International Affairs (SAIIA) uruchomiły Africa e-Portal, zawierający między innymi bezpłatną bibliotekę online, gromadzącą publikacje dotyczące polityki w Afryce. Wiele z udostępnionych materiałów nigdy wcześniej nie było zdigitalizowanych.

 

Nowopowstała biblioteka online to zasób ponad 5 tysięcy książek, czasopism i dokumentów cyfrowych. Cały zbiór jest ogólnodostępny, a korzystanie z niego bezpłatne. Celem projektu jest poprawa widoczności afrykańskich badań nad polityką.

 

Projekt nabiera szczególnie doniosłego znaczenia, jeśli uwzględnić fakt, że znaczna część publikacji afrykańskich NGOsów i instytutów badawczych wydawana jest wyłącznie w formie papierowej, bez swoich cyfrowych odpowiedników. Uniemożliwiało to dotąd badaczom z innych części świata dotarcie do bardzo cennych danych.

 

SAIIA jest południowoafrykańskim instytutem badawczym. Zajmuje się problemami miedzynarodowymi, szczególnie postrzeganymi poprzez pryzmat afrykański.  Stanowi także centrum stymulowania debaty publicznej oraz doskonalenia działalności naukowo-badawczej.

 

CIGI to niezależna organizacja typu think-tank z Kanady. Jej celem jest wspieranie badań dotyczących tematyki globalnego governance, niwelowania nierówności społecznych oraz zwiększania globalnego bezpieczeństwa.  

 

Na podstawie: africaportal.org, saiia.org.za, 

Zdjęcie za: Africa e-Portal

 

Agnieszka Sito