PCSA Research Fellows

Mária Kučerová jest doktorantką w Departamencie Nauk Politycznych na Uniwersytecie Comeniusa, w Bratysławie. Jej zainteresowania naukowe dotyczą regionu Afryki Subsaharyjskiej w aspekcie otoczenia politycznego, konfliktów i kwestii bezpieczeństwa. Mária Kučerová współpracowała z wieloma organizacjami pozarządowymi, jak np. People in Peril czy Partners for Democratic Change. Obecnie jest koordynatorem projektu w organizacji African Cultural Information and Integration Centre na Słowacji, która pomaga imigrantom z Afryki integrować się w społeczeństwie słowackim. W PCSA jest zaangażowana w projekt dotyczący polityki zagranicznej Słowacji w odniesieniu do Afryki Subsaharyjskiej oraz współpracy gospodarczej z państwami afrykańskimi.