STANOWISKO: Specjalista ds. PR

 

Zakres obowiązków:

 • udział w tworzeniu strategii public relations PCSA
 • tłumaczenia (głównie jęz. angielski)
 • przygotowywanie materiałów, oprawa graficzna
 • współudział przy tworzeniu i aktualizowaniu strony internetowej
 • przegląd materiałów prasowych

 

Wymogi dotyczące kandydata:

 • doskonała organizacja pracy i zarządzanie czasem
 • samodzielność i kreatywność
 • rzetelność i odpowiedzialność
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • wcześniejsze doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem

 

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznym i zaangażowanym zespole
 • nowe, ciekawe wyzwania i możliwość rozwoju zawodowego
 • elastyczny czas pracy, dostosowany do wymagań kandydata
 • przestrzeń do realizacji własnych pomysłów
 • udział w organizacji eventów krajowych i międzynarodowych
 • pracę z j. angielskim
 • partycypowanie w korzyściach finansowych ze środków grantowych
 • pomoc w planowaniu kariery zawodowej absolwenta (referencje, porady)
 • pomoc w prowadzeniu badań naukowych (mentoring, recenzje)
 • możliwość zaliczenia praktyki uniwersyteckiej

 

Oferty współpracy (CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny) proszę przesyłać na adres: pcsa@pcsa.org.pl. W tytule maila należy wpisać nazwę stanowiska. Na rozmowy kwalifikacyjne PCSA zaprosi wybrane osoby.

Współpraca z PCSA jest nieodpłatna i odbywa się w ramach umowy wolontariackiej, która jest podpisywana z kandydatem po 2-miesięcznym okresie próbnym. Umowa określa czas trwania współpracy, rodzaje pełnionych obowiązków oraz minimalną ilość czasu, jaką wolontariusz zobowiązuje się poświęcać na współpracę.

Praca wykonywana jest pod kierunkiem bezpośredniego przełożonego, członka zarządu PCSA, który pełni rolę opiekuna/”mentora” i pomaga w rozwoju zawodowym stażysty.

Poza obowiązkami przypisanymi do konkretnych stanowisk kandydaci będą mieli szansę włączyć się w inne bieżące zadania realizowane w PCSA (np. raporty, publikacje, badania) oraz koordynowanie projektów, co może również wiązać się z partycypowaniem w korzyściach finansowych wynikających z realizowanych grantów.

 

Uwaga: Na składanych aplikacjach Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami".