Raport "Afryka tydzień po tygodniu" 6-12.08.2011

2011-08-12 09:34

Dostępny jest kolejny raport z serii "Afryka tydzień po tygodniu" obejmujący swym zakresem okres 6-12.08.2011

Raport dostępny jest w dziale Publikajce > Newsletter "Afryka tydzień po tygodniu"