Raport "Afryka tydzień po tygodniu" 30.07-05.08.2011

2011-08-05 19:17

Dostępny jest kolejny raport z serii "Afryka tydzień po tygodniu" obejmujący swym zakresem okres 30.07-05.08.2011

Raport dostępny jest w dziale Publikajce > Newsletter "Afryka tydzień po tygodniu"