Raport "Afryka tydzień po tygodniu" 3-9.09.2011

2011-09-09 16:55

Opublikowany został kolejny raport z serii "Afryka tydzień po tygodniu" obejmujący swym zakresem okres 3-9.09.2011

Raport dostępny jest w dziale Publikajce > Newsletter "Afryka tydzień po tygodniu"