Raport "Afryka tydzień po tygodniu" 29.10-04.11.2011

2011-11-05 07:59

Opublikowany został kolejny raport z serii "Afryka tydzień po tygodniu" obejmujący swym zakresem okres 29.10-04.11.2011
Raport dostępny jest w dziale Publikacje > Newsletter "Afryka tydzień po tygodniu"